Dropper Mo, sender Johan Sverdrup-rørledningen til Malaysia

Oljeservicebedriften Wasco i Mo i Rana får likevel ikke nyte godt av arbeidet som skal gjøres med Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Wasco, Mo i Rana

Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana, men leveres fra selskapets anlegg i Malaysia.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det melder Mo Industripark på sine nettsider. Dermed er det fortsatt usikkert om bedriften kommer i gang med ny virksomhet i Industriparken i Mo i Rana. Prosjektleder for Olje- og gassnettverk Helgeland, Bjørn Audun Risøy er overrasket over at Wasco tar kontrakten til Malaysia.

– Vi har hatt en gradvis økning av ringvirkningene i den lokale olje- og gassvirksomheten, men dette er krevende tider. I så måte var kontrakten til Aker og Helgeland vedlikehold og modifikasjon på alle BP sine installasjoner enormt viktig for Helgeland, sier han til NRK.

Statoil har tidligere fått kritikk for at de ikke levere nok lokale ringvirkninger.

200 måtte gå

Bjørn Audun Risøy er prosjektleder for Olje- og gassnettverk Helgeland.

Bjørn Audun Risøy er prosjektleder for Olje- og gassnettverk Helgeland.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Dette kunne vært en lokal ringvirkningskontrakt, det ville gitt en kjempboost. Det som blir viktig framover nå, er å jobbe videre for at Helgeland skal få sin andel av de store kontraktene som Statoil kommer ut med framover.

Siden i høst har fabrikken stått stille, men ingenting er fjernet. Wasco i Rana valgte i høst å nedbemanne med 200 ansatte, da de var ferdige med utskipingen av gassrørledningen Polarled, som skal gå fra Mørekysten til Aasta Hansteen-plattformen utenfor kysten av Nordland.

Årsaken var mangel på nye oppdrag. Etter fallet i oljeprisen har de fleste prosjektene blitt satt på vent.

Velger Malaysia

Statoil har nå inngått en kontrakt med Wasco sitt morselskap i Malaysia, hvor alt arbeidet i forbindelse med Johan Sverdrup-rørledningen skal gjøres. I Rana var håpet at Wasco skulle klare å lande storkontrakten med Statoil for arbeidet på Johan Sverdrup-feltet, 140 kilometer vest for Stavanger.

Oljen fra Johan Sverdrup skal føres i land til Mongstad i Hordaland i en 43 mil lang rørledning. Kontrakten har en verdi på 340 millioner kroner, og arbeidet består av å legge betong på rørledningen.

340 millioner

Omfanget av kontrakten som nå går til Malaysia er på om lag 340 millioner kroner. Selskapet skal utføre alt av belegging av rør, med så vel korrosjonsbeskyttelse, intern flytbelegg og betongbelegging utenpå rørene.

Det var betongbelegging som Wasco Coating Norway AS utførte ved deres anlegg i Mo Industripark for Polarled.

Ny aktivitet i bygget?

Kontrakten for Johan Sverdrup eksportrørledningsprosjekt innebærer belegg på totalt 430 km med 18-tomms og 36-tomms rør. Produksjonen er forventet å starte i siste kvartal av 2016 og skal være ferdig innen midten av 2017.

Ifølge Risøy er det nå viktig at anlegget ikke blir lagt ned.

– Jeg tror det jobbes med alternativer for andre forretningsmuligheter i bygget, sier han til NRK.