Dropper julegaver til vennene - gir pengene til utsendt barnefamilie

UNE anker vedtaket fra Oslo tingrett, der tvangsutsendelsen av en afghansk familie fra Brønnøysund ble gjort ugyldig. Det har skapt et voldsomt engasjement ute blant folk. Deriblant Oline (11). – I år har jeg valgt å gi pengene til støtte for familien, sier hun.

Oline gir i år gir penger til støttegruppa

Oline (11) på besøk hos Kari-Anne Rørmark. Hun er en av flere som har valgt å gi penger til støtte for den utsendte Hashemi-familien.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Takket være privat engasjement, har vi klart å samle inn 150 000 på et år. Mange barn har stilt opp og slått ring rundt kameratene sine, noe som har skapt et voldsomt engasjement hos oss voksne, sier Kari-Anne Rørmark.

Brevet

Brevet som Oline (11) har skrevet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Rørmark er leder for Hashemi-familiens støttegruppe. Familien ble i fjor tvangsutsendt fra Brønnøysund i Nordland til hjemlandet Afghanistan. I dagene etter at anken fra staten ble kjent blant folk i forrige uke, fikk støttegruppa inn nesten 14 000 kroner på et par dager.

De tre afghanske barna har gått på skole i Brønnøysund og mange av medelevene deres gjør alt de kan for å hjelpe til. Blant andre elleve år gamle Oline, som i stedet for å gi julegave til vennene sine i Norge, i år gir penger til støttegruppa.

– Jeg lagde julekort og la inn noe godteri. Og så skrev jeg at i år gikk pengene mine til Hashemi-familien. Familien har det vanskelig, og mange har derfor bestemt seg for å gi pengene til dem, sier 11-åringen.

Frykter kidnapping

Shila

Ifølge forklaringene i tingretten, tør ikke barna gå ut i frykt for kidnapping. På bildet ser vi 14 år gamle Shila.

Foto: Privat

Da saken var oppe for Oslo tingrett, forklarte barna at de ble slått og kalt hedninger av naboer. Ifølge forklaringene gjør voksne menn tilnærmelser til fjorten år gamle Shila, og barna går derfor ikke ut i frykt for kidnapping.

Familien skal ha vært nødt til å bytte bolig under oppholdet i Kabul. Huseiere skal ifølge morens forklaring ha krevd ekteskap med Shila som husleiebetaling. I dommen fra tingretten har retten lagt vekt på at å utsendelsen er i strid med menneskerettighetene.

Mener retten gjorde en feil

Payman og Said Hashemi

De tre barna heter Shila, Payman og Said Hashemi. På bildet ser vi Payman og Said.

Foto: Privat

Seksjonssjef i UNE, Ingun Halle, mener de har gjort det rette ved å anke i denne saken.

– Vi anker fordi vi mener at tingretten har tolket loven feil når det gjelder hva som skal til for å tilbakekalle en beskyttelsestillatelse. Vi mener også at tingretten bygger på feil landinformasjon, og at familien ikke risikerer forfølgelse i Afghanistan.

Hun påpeker at når mor og barn fikk beskyttelsestillatelse, stod det i vedtaket at tillatelsen kunne bli tilbakekalt dersom faren dukket opp.

– Hadde denne familien kommet sammen med far, så hadde de ikke fått noen tillatelse. Hvis utlendingsmyndighetene i slike tilfeller ikke skal kunne tilbakekalle en tillatelse, så vil det være en metode for å få oppholdstillatelse i Norge.

Klar for ny runde

Nå håper Kari-Anne Rørmark og de andre i støttegruppa å samle inn 70 000 kroner til, til rettssaken neste år.

Det store spørsmålet er hva eventuelt Høyesterett, hvis saken går dit, blir å si. For dagens praksis gir oss ikke så gode forhåpninger. Men jeg tenker at vi må gjøre så godt som vi kan, så vil tiden vise.

Kari-Anne Rørmark