NRK Meny
Normal

Berger sykehjemsplasser og dagtilbud - øker eiendomsskatten

En rekke dagtilbud, aktivitetssenter og sykehjemsplasser i Bodø ser ut til å bli berget av politikerne.

Tom seng på Sølvsuper

Sykehjemsplasser og dagtilbud var foreslått nedlagt i rådmannens budsjett, men berges nå trolig av den politiske ledelsen.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Tidligere i november la rådmannen i Bodø fram sitt forslag til budsjett. Der ble det foreslått en rekke kutt innenfor helse og omsorgssektoren, som følge av overforbruk og stram kommuneøkonomi.

Blant annet ble det foreslått å legge ned en rekke dagtilbud for eldre og demente, aktivtetssenter og sykehjemsplasser. Det ble også foreslått en generell nedbemanning ved sykehjem og i hjemmetjenesten.

Nå ser det ut til at posisjonen i Bodø, som består av Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet, går inn for å redde en rekke av tilbudene, bekrefter Morten Melå, gruppelder for Arbeiderpartiet, til NRK.no.

– Folk ville blitt sykere med slike kutt

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra eldre, pårørende og fagorganisasjoner på at disse kuttene vil gi store konsekvenser. Vi har også vært tydelig hele tiden på at vi ønsker en sosial profil og at Bodø skal være en god by å bo i. Derfor ønsker vi å bevare dagtilbudene, aktivitetssentrene og sykehjemsplassene, sier Melå.

Han tror kuttene ville endt opp med å koste mer på sikt.

– Folk ville blitt sykere og ha raskere behov for insitusjonsplass. Derfor mener vi kuttene ville vært en kortsiktig løsning på en mer kompleks situasjon.

Vil øke eiendomsskatten

Samtidig foreslås det å øke eiendomsskatten med 2 promille.

– Vi ønsker å øke eiendomskatten, fremfor å kutte i helsesektoren. Vi vil også satse mindre på vei. Fem millioner tas fra veibudsjettet. Vi vil også redusere politikernes godtgjørelser, sier Melå.

Her er lista over tilbudene som var foreslått nedlagt, men som den politiske ledelsen vil bevare:

 • Hverdagsrehabilitering.
 • 19 sykehjemsplasser ved Stadiontunet
 • Seniorhelse.
 • Frisklivssentralen.
 • Villa Vekst.
 • Sentrum dagsenter.
 • Tverlandet dagsenter.
 • Tverlandet aktivitetssenter.
 • Inn på tunet.
 • Stadiontunet dagsenter.
 • Sølvsuper aktivitetssenter.
 • Frivillighetskoordinator Sølvsuper helse- og velferdssenter.
 • Skjerstad dagsenter.

Hele budsjettforslaget presenteres på onsdag.