Driver sitt eget bibliotek

De overtok stedets bibliotek. Men vil helst gi det tilbake igjen.

LIV AUNE

Privat bibliotek: Liv Aune og andre entusiaster på Melbu har overtatt det gamle Folkebiblioteket fra Hadsel kommune. Men vil helst gi det tilbake igjen.

Foto: Billy Jacobsen

For entusiastene på Melbu ville ikke sitte passive å se på at stedets bibliotek bare forsvant, etter at kommunen la det ned.

HØR: Privat bibliotek. Reporter: Billy Jacobsen

-Vi håper på gylnere tider, sier Liv Aune i foreningen Kulturstua på Melbu, som ble dannet for å berge det lokale biblioteket.

På dugnad

Dermed fortsatte foreningen etter beste evne driften i lokalene i Samfunnshuset, på dugnad, med åpning et par dager i uka.

-Og utover høsten blir det flere andre arrangementer, foruten vanlig utlån, sier Aune, og lister opp høytlesning for barn, datakurs, og etter hvert juleverksted.

Fortsatt håp

Men på lengre sikt ser ikke Aune for seg at foreningen skal drive biblioteket.

-Nei, vi holder åpent ei tid fremover nå for at det ikke skal forvitre. Og så håper vi at det neste kommunestyret ser annerledes på saken – og finner en løsning i samarbeid med Hadsel kommunes hovedbibliotek på Stokmarknes.

-Skulle bare mangle

-Det skulle bare mangle at et sted som Melbu, med 2200 innbyggere, ikke skulle ha eget bibliotek, sier Liv Aune.