Huset deres kan bli én million dyrere enn planlagt – men nå kan toppen være nådd

En dramatisk prisøkning for byggevarer har gjort boligdrømmen dyrere for Vanja Sommerseth. Nå kan toppen være nådd, men forhold i Russland bidrar til fortsatt høyt prisnivå.

Vanja Sommerseth og Svein Helge Martinussen bygger bolig i Vesterålen.

Vanja Sommerseth sammen med Svein Helge Martinussen. Bildet er fra i sommer, og huset har i høst begynt å ta form.

Foto: Herman Henriksen

– Jeg håper det er slik.

Det sier Vanja Sommerseth om Boligprodusentenes forening sitt budskap, om at pristoppen for trelast er nådd.

Sammen med Svein Helge Martinussen er Sommerseth godt i gang med å sette opp sitt drømmehus i Bø i Vesterålen.

De har en entreprenør som bygger huset, og får månedlige fakturaer på jobben. På den måten har de merket at prisene på byggevarer har gått kraftig opp under pandemien.

– Fra vi skrev kontrakten i mars, til september – så har økningen vært på 15,7 prosent, sier hun, med henvisning til «konsumprisindeksen for eneboliger i tre».

Enklere forklart: For hvert avdrag de betaler, merker de prisøkninga på trelast gjennom påslaget som entreprenøren gjør på regningene som de mottar.

– Det er ikke bare trevarer som har økt. Alt øker.

– Hva tenker du om meldingene om at pristoppen kan være nådd?

– Jeg håper det er slik. Men jeg tror ikke vi kommer ned på den gamle normalen.

– De som planlegger å bygge nå, vil sikkert vente litt. For å se hva som skjer. Mens vi som er midt i det, kan ikke stoppe halvveis. Vi må bare ta det som kommer, sier hun.

­

På Instagram-kontoen «Villa Vesterålen» legger de ut bilder av framgangen. I disse dager settes det inn vinduer i huset.

Foto: @villavesteralen på Instagram

Tror prisene vil gå kraftig ned

Bygg.no melder om at blant andre Byggmakker har senket prisene sine.

– Jeg tror prisen på trelast vil falle ganske mye fremover, sier Per Jæger. Han er direktør for Boligprodusentenes forening.

Han beskriver en dramatisk prisutvikling i år, og utover høsten. For byggevarer generelt, og trelast spesielt.

– Treindustrien snakker om at man har gått opp 120 prosent. I våre målinger har vi sett 80 prosent. Det er ekstrem utvikling på trelastprisene.

På spørsmål om konsekvensene, sier Jæger at de i tredje kvartal så en nedgang i salg av boliger på 23 prosent.

Per Jæger

Per Jæger i Boligprodusentenes forbund.

Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Jeg tror mye av dette har sin årsak i at vi har hatt både høye priser på trevare og andre materialer.

– Men nå er toppen nådd?

– Ja, det går ikke an å komme særlig høyere enn det vi har vært. Spørsmålet er bare hvor langt ned skal vi før vi får justert dette på riktig nivå.

– Hvor mye ned tror du vi skal?

– Det er tydelig at dette vil gå ganske kraftig ned. Vi må nok ned på de samme prisene som vi hadde før den ekstreme oppgangen.

Foreløpig ser man ikke den helt store prisnedgangen på andre byggevarer. Men Jæger sier tre er en tung kostnadskomponent når man bygger.

– Ofte er det ikke så mange andre byggevarer som er så tungt inne i dette, som trelast.

Materialindekser for trelast, endring fra forrige år (prosent). Kilde: SSB.

Sterk etterspørsel etter varer

Daglig leder Andreas Johansen hos Byggmakker Gunvald Johansen vil være forsiktig med å spå fremtiden, men bekrefter at prisen har gått ned hos dem.

– Cirka 15 prosent. Det varierer litt på type trelast, opplyser Johansen.

Administrerende direktør Heidi Finstad hos Treindustrien mener prisjusteringa man ser ut fra byggevarekjedene nå, er en naturlig sesongjustering.

– Etterspørselen avtar, og da er det naturlig at prisene korrigeres. Men vi ser ikke at det er grunnlag for å si at prisene vil gå tilbake til nivåene vi så før pandemien.

Grunnen er at det er fortsatt er en sterk etterspørsel etter varer.

Og at Russland har innført tollbarrierer for å beskytte eget marked og egen industri.

– Det gjør at du får et underskudd av trelast i Østen og i Kina. Og at Kina retter blikket mot Europa, for å dekke sine behov. Samtidig som USA har gjort det samme.

Enkelt forklart: Mindre trelast ut fra Russland gjør at Kina henter i det europeiske markedet isteden. Som altså øker etterspørselen i Europa.

– Det vil gjøre noe med prisbildet. Vi er veldig spent på hvordan dette vil utvikle seg.

Forsøker å bygge lager

På denne tiden av året er det naturlig å legge opp et lager, for å møte sesongen til våren. Men grunnet den høye etterspørselen, har man ikke lykkes med å komme opp på ønsket lagernivå.

– Bekymringa er at vi ikke skal ha tilstrekkelig leveringsevne i 2022. Vi jobber på spreng for å løse situasjonen. Målet nå er å produsere det vi kan for å ha et bærekraftig prisnivå.

– Det å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende for å få til et sunt prisbilde fremover, er budskapet.

Hun sier at trevarer utgjør en liten del av en enebolig, og at økte priser på dette isolert ikke bør ha så mye å si for om folk velger å bygge seg hus eller ikke.

– Tar du en enebolig på 160 kvadrat, utgjør trelastprisen per august 121.000 med moms ut fra produsent til neste ledd. Det er en liten sum av det totale kostnadsbildet.

Det er ikke Per Jæger i Boligprodusentenes forbund helt enig i.

– Det som bygges er langt større kvantum enn det trelastindustrien har gått ut og hevdet i diverse innlegg. Våre tall viser 30 kubikk trelast på rundt 180 kvadratmeter.

Kan bli én million dyrere

Vanja Sommerseth i Bø i Vesterålen er uansett forsiktig optimist.

Hun er ikke overbevist om at prisene vil falle dramatisk, men håper på det beste.

– Hvor mye dyrere ligger boligen an til å bli, i forhold til det dere trodde?

– Banken sa at vi måtte beregne en buffer på 500.000 i byggelånet. Det fnyste vi nesten av, og tenkte at vi går vel ikke så mye over budsjett.

– Men det blir det garantert. Kanskje opp mot en million. Det er helt sprøtt. Dette spores tilbake til økte priser på byggevarer, avslutter hun.

Heidi Finstad, adm.dir. i Treindustrien

– Alle varer har jo steget kraftig i år, fordi etterspørselen etter varer har gått opp. Trenden er ikke unik for byggevarer spesielt, sier Finstad. Man opplever også lange leveringstider på maskiner og utstyr, og at dette begrenser produksjonskapasiteten, legger hun til.

Foto: Roy Pettersen / NRK

SE OGSÅ:

Elisabeth Tonning bad om hjelp til å pussa opp rommet til dottera si via Facebook. Responsen var overveldande.

Elisabeth Tonning bad om hjelp til å pussa opp rommet til dattera si via Facebook. Responsen var overveldende.