NRK Meny
Normal

Mattilsynet: – Dramatisk for sauenæringa

– Situasjonen for sauenæringa er dramatisk, mener Mattilsynet som frykter nok en sesong der jerven forsyner seg grådig flere steder.

Jerv i Dyreparken

Også i år er frykter flere sauebønder i Nordland at jerven tar beitedyr.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

– Når tapene er så høye som i Saltdal og mange andre steder i landet, er det dyrevernsmessig uakseptabelt, sier seniorrådgiver Berit Gjerstad i Mattilsynet region nord.

I fjor mista en bonde i Saltdal om lag 40 prosent av besetningen av lammene sine til jerv. Problemene er også store på deler av Helgeland, ifølge Mattilsynet.

– Det ligger veldig mye dyrelidelse i disse prosentene, sier Gjerstad.

Ifølge Mattilsynet har bøndene i området prøvd flere tiltak for å beskytte dyra sine. I tillegg til gjeter, er dyra tatt tidlig ned fra beite. Bøndene har også prøvd å være i forkant ved å be om uttak av rovvilt som de mener tar sau.

Fikk nei til uttak av jerv

Allerede i mars i år søkte Saltdal kommune om uttak av nye jerveynglinger. Søknaden ble avslått av Miljødirektoratet som mener tiltaket har liten effekt. Kommunen søkte igjen i mai etter at det var meldt om yngling i et nytt område. Igjen ble det avslag.

Nå har jordbrukssjef Mariann Hoff i Saltdal klaget til Miljøverndepartementet.

– Vi får drive skadefelling på jerv, men ikke uttak i forkant av beitesesongen. Problemet er at en veldig liten del av skadefellingstillatelsene blir effektuert, sier Hoff.

To tredeler av dem som driver med landbruk i Saltdal, driver med sau.

– Vi frykter at denne sommeren blir som i fjor med store tap. Det blir forferdelige forhold for sauene i utmarka og for dem som eier dyra, sier Hoff.

Prioritert beiteområde

Området som kommunen har bedt om tiltak i er et såkalt prioritert beiteområdet, bestemt av Rovviltnemnda. Jordbrukssjefen mener området forvaltes som om det skulle vært et prioritert område for jerv.

– Dette har med forutsigbarheten for dem som driver i næringa. Det er et prioritert beiteområde, men likevel lar myndighetene rovdyr yngle i disse områdene.

Mattilsynet kommer nå til å varsle fra lenger opp i systemet om at konflikten mellom rovdyr og sau er uakseptabel.