Normal

Dramatikk om biblioteket i Bodø

Strid om bygging av det nye biblioteket i Bodø gjorde at Tom Cato Karlsen (Frp) ville trekke seg som varaordfører.

Kulturkvartalet

Biblioteket skal bygges som planlagt selv om Frp sier nei.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Men Karlsen blir sittende som varaordfører og biblioteket skal bygges som planlagt, mot Frp sine stemmer.

– Jeg hadde til siste slutt håpa å få med meg resten av posisjonen og sette pauseknappen på biblioteket. Det er så mange usikkerhetsmomenter med hensyn til kommunens økonomi for tiden. Spesielt etter at vi nå har fått vite at det mangler over 20 millioner til drifta av det nye sykehjemmet, sier Tom Cato Karlsen.

Han synes det er beklagelig at resten av posisjonen i bystyret i Bodø ikke ser de økonomiske utfordringene som han ser.

Vil følge prosessen nøye

Tom Cato Karlsen, Bodø Frp

Tom Cato Karlsen (Frp) var nær ved å trekke seg som varaordfører.

Foto: NRK

– Dette har vært en lang og tung diskusjon, også internt i partiet vårt. Vi har fått fram de poengene vi vil ha frem, og vi vil følge prosessen nøye framover. Håpet mitt nå er at byggingen av kulturkvartalet skal holde budsjettet. Sprekker det, kommer ikke pengene rekende på ei fjøl. De må omprioriteres, og det vil gå ut over andre områder, sier Karlsen.

Slaget om kulturkvartalet og spesesilt det nye biblioteket anser han nå som tapt. Men han vil ikke la seg begeistre og heller ikke oppfordre til det.

Fortsatt bekymret

– Begeistringen overlater jeg til ordføreren å skape og formidle. På den annen side tror jeg biblioteket blir et flott bygg. Men mine bekymringer er ikke over før bygget står ferdig og vi har driftet det i noen år.

Det var likevel nære på at Tom Cato Karlsen trakk seg som varaordfører i dag. Så på nippet var det at han var i ferd med å revidere sin kalender for neste uke.

– Men vi har hatt en bred prosess i partiet på denne saken, og vi vet at vi som parti i posisjonen får gjennomslag på flere av våre andre saker. Derfor er innbyggerne i Bodø mye mer tjent med et Frp i posisjonen enn i skyggenes dal, sier Karlsen.

Forlot styringsgruppa

Og mens Karlsen fortsetter som varaordfører har hans partikollega Knut Hernes valgt å forlate styringsgruppa for kulturkvartalet.

– Jeg har ikke noe der å gjøre så lenge vi Frp er i mot denne utbygginga. Vi burde helt klart prioritert annerledes med bakgrunn i den situasjonen som kommunen vår er i. Og når driftskostnadene viser seg å være høyere enn stipulert i prosjektet burde bibliotekbygget vært lagt på is og investeringsmidlene omprioritert, sier Hernes.

Hild Marit Olsen

Hild Marit Olsen (Ap) mener det ikke blir nødvendig ro om saken.

Foto: Øystein Nygård / NRK

For Hild Marit Olsen (Ap) er det en gledens dag at bystyret har bestemt seg for å gå videre med prosjektet.

– Blir ikke nødvendig ro

– Men det vil ikke bli nødvendig ro i denne saken når Frp som sitter med varaordføreren, sitter på sidelinja og er uenig i dette. De sitter med varaordføreren og det er det som er problematisk, i denne situasjonen har et parti med varaordføreren i spissen at er mot et så stort prosjekt i Bodø.

Rolf Cato Raade

Kulturhussjef Rolf Cato Raade fant grunn til å sprette champagnen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Kulturhussjef Rolf Cato Raade kunne sprette champagnen og uttrykte lettelse over at vedtaket nå gjort og at det nå blir nytt bibliotek og kulturhus i Bodø.

– Dette har enormt mye å si for Bodø. Vi vet ikke helt hva et ordentlig bibliotek er, sier Raade.

– Vanlig med skepsis

Skepsisen til driften av kulturkvartalet i Bodø er helt vanlig i politiske kretser, sier musikkanmelder i NRK, Ragnhild Veire. Hun viser til at den samme type skepsis gjorde seg gjeldene både i Stavanger og Kristiansand, som begge har fått nye kulturhus.

Ragnhild Veire

NRKs musikkanmelder Ragnhild Veire mener det er vanlig med denne type skepsis til byggingen av nye kulturbygg.

Foto: NRK

– Og det er grunn til å være bekymret, når man har med kompliserte tekniske bygg å gjøre. Operaen i Oslo måtte ha 50 millioner kroner ekstra i året den første perioden på grunn av uforutsette utgifter til drifta og det faktum at bruken av bygget kosta mye mer enn forutsatt, sier Ragnhild Veire.