Døra på gløtt for utbygging

Rønvikjordene i Bodø kan bli tatt i bruk til bebyggelse, for å redusere forurensningen i byen.

Aksjon for Rønvikjordene i Bodø

VIL VERNE JORDENE: - Dette er en symbolsk handing, sa Hanne Skogvang fra Natur og Ungdom da aksjonister i fjor høst plantet tre på Rønvikjordene. Til høyre Håkon B. Bø.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Bodø kommune legger nå planer for hvordan byutviklinga skal skje, og ordfører Odd Tore Fygle sier at dilemmaet er å redusere CO2-utslipp fra biltrafikk samtidig som byen vokser.

- Vi vet at når vi strekker ut byen, øker utslippene, sier Fygle til NRK.

Bodø vokser

Bodø by vokser, likedan behovet for nye bydeler.
Rønvikjordene ligger nesten i sentrum i Bodø, og dette området er attraktivt til boligfelt og industriformål. Samtidig er den en av de største sammenhengende jordbrukseiendommene i Nord-Norge.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

På årsmøtet til Nordland SV kunne ikke miljøvernminister Erik Solheim love forkjemperne for Rønvikjordene at de blir fredet for alltid.

- Jordvernet, det å ta vare på dyrka mark vinner som oftest fram, men det finnes unntak. De få unntakene har vært gjort når jordvernet står opp mot andre viktige miljøinteresser, som å bygge en kompakt by hvor det er lettere å bygge ut kolletivtrafikk og gang- og sykkelveier, sier Solheim.

Trondheim

De omstridte Rønvikjordene

Rønvikjordene er den en av de største sammenhengende jordbrukseiendommene i Nord-Norge.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Trondheim er ett av unntakene som Solheim viser til. Der ble jordbruksarealer tatt i bruk til bolig-og næringsformål. På tross av innsigelser godkjente miljøverndepartementet at byen ble fortettet, for å redusere forurensninga, ifølge rådgiver Jon Hoem på byplankontoret i Trondheim.

- Gjennom disse omdisponeringe har vi fått en bedre utbyttelse av sentrale områder. Gjennom fortetting har vi redusert presset på annen dyrket mark, sier Hoem.

I løpet av våren skal politikerne i Bodø ta stilling til hvor nye bydeler skal utvikles. Ordføreren er optimistisk etter å ha hørt miljøvernministeren.

- Vi skal sluttbehandle dette. Så skal fylkestinget gi sin eventuelle støtte før departementet skal ha siste ord, sier Fygle.

Hva mener du? Diskuter her!