Ble dømt til ni års fengsel for drapsforsøk i Lofoten – forsvarer med nye bevis i ankesak

En mann i 50-årene ble dømt til ni års fengsel etter skytedrama i Svolvær i 2018. I dag starter ankesaken.

Lofoten tingrett på befaring på kaia i Svolvær

Tingretten var på åstedsbefaring i Svolvær. Det skal også lagmannsretten gjøre denne uka.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er drøyt to år siden Jan Helge Johansen ble skutt i låret av en mann i 50-årene i et skytedrama midt i Svolvær sentrum.

Saken endte med dom i Lofoten tingrett i fjor på 9 års fengsel for gjerningsmannen.

Saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett.

De avviste derimot full behandling, og opprettholdt dommen fra tingretten basert på skriftlig dokumentasjon. Det fikk imidlertid Høyesterett til å reagere, som krevde full bevisførsel med sakkyndige i retten.

Nå er det klart for ny behandling i lagmannsretten.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener at de har nye bevis som kan snu dommen.

Mette Yvonne Larsen

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener at nye bevis må endre dommen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Eksperter fra Kripos sa i første runde at våpenet hadde en feil som gjorde at det klikket, og dette, sammen med vitner som sa at de hadde hørt klikk fra pistolen, viste at mannen ville skyte flere ganger.

Svenske eksperter

Forsvareren sier at de har brukt hele høsten 2020 til å finne sakkyndige i Norge.

– Men ingen ville påta seg dette og stå opp mot Kripos. De som gjør samme jobb som Kripos i Sverige, er en offentlig instans, som også gjør oppdrag for private. Vi har brukt mye av høsten på det praktiske, bare på å få utlevert pistolen og få den over til Sverige, få den analysert.

Militær politipistol

Pistolen er undersøkt av det som tilsvarer KRIPOS i Sverige, og de fant ifølge advokat Larsen ingen funksjonsfeil på den.

Foto: John Inge Johansen / NRK

For forsvaret er det en viktig del av saken å få finne bevis for at det som skjedde var en truende handling, og ikke et drapsforsøk.

Larsen mener at rapporten fra Sverige er et godt bevis for det.

Pistolen virker som den skal

Larsen forklarer at det viktigste som kommer frem i rapporten, er at våpenet ikke er funksjonsudyktig, slik Kripos mener.

– Det er en liten bulk på magasinet, den er registrert, men de har skutt med våpenet over seksti ganger, og hver gang har det fungert, sier hun.

Larsen mener tingretten gjorde et poeng av at man ikke kunne skyte mer enn ett skudd av gangen, på grunn av bulken i magasinet.

– Så måtte man fikle med våpenet for å få det neste skuddet inn. Den svenske rapporten sier at alle testene de har gjort viser at man kan skyte så mange skudd man har i magasinet uten at det er noen funksjonsproblematikk.

Mener klienten skulle skremme

– En annen ting er at vi har jobbet med, er å dokumentere tiltaltes våpenkyndighet, og vi har nå papirene som viser at han var våpenreparatør i det militære, sier Larsen.

Dette mener de er med på å underbygge at det ikke var et drapsforsøk, men at han kun skulle skremme.

Det er satt av en uke til saken, som skal gå både i Bodø og i Svolvær denne uken.

Aktor Thor-Erik Høiskar opplyser til NRK at påtalemyndigheten mener at tiltalen er riktig.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken i media, når den nå skal gå for retten.