NRK Meny
Normal

Dømt til forvaring etter voldtekt, vold og trusler

En 27 år gammel mann er i dømt til seks års forvaring etter en voldtekt, vold og trusler mot flere personer i Bodø.

Her blir han jaget etter voldtekten

Mannen som nå er dømt til forvaring, har tidligere sonet 4,5 år for en overfallsvoldtekt ved postkontoret i Bodø. Her bilder fra overvåkingskameraet mens han flykter fra åstedet.

Foto: Overvåkingskamera

Mannen kom til Norge i 2009 som asylsøker, etter at han hadde rømt fra et militærfengsel i hjemlandet. Han ble i 2012 dømt for en overfallsvoldtekt i Bodø. Tiltalte ble prøveløslatt i januar 2015 med en resttid på 1 år og 182 dager.

Det nye overgrepet skjedd bare to måneder etter prøveløslatelsen på hybelen til en kvinne han nettopp var blitt kjent med. I tillegg til overgrepet truet han også med å drepe kvinnen.

Mannen er nå dømt for voldtekt av kvinnen i Bodø og må betale en oppreisningserstatning på 150.000 kroner. Han er videre dømt for vold, og trusler mot ansatte i rettsvesenet og ansatte i fengslet.

– En fare for samfunnet

– Lagmannsretten anser det for en konkret og nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå seksualforbrytelser. Til tross for fengselsstraffen han har sonet, har han ikke endret væremåte, og han representerer en samfunnsfare, heter det i dommen mot 27-åringen.

Da mannen møtte i Hålogaland langmannsrett la aktor ned påstand om forvaringsstraff i sju år og 6 måneder. Men et flertall har fastsatt forvaringsdommen til seks år og en minstetid på fire år.

– Han viser ingen form for anger for sine lovbrudd. Bevisførselen har også vist at han tar kontakt med både ukjente og kjente kvinner via Facebook og telefon, en kontakt som både er plagsom og ufin overfor de som mottar kontakten, heter det i dommen.

Måtte gjennom to rettsinstanser

Den domfelte mannen ble frikjent i Salten Tingrett i forrige runde. Bistandsadvokat for fornærmede i saken mente den gang at dommen var feil

– Jeg var helt overbevist om at han var skyldig og skulle dømmes i første instans, men det gjorde han ikke. Og det er synd, for den dommen var gal. Det er synd for offeret, som må gjennom to instanser, men det er viktig at hun nå blir trodd, sier bistandsadvokat, Espen Strøm.

Espen Strøm

Espen Strøm er bistandsadvokat for fornærmede i saken.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han forklarer at bevisene som ble fremlagt nå i lagmannsretten, var de samme som ble presentert i tingretten. Den eneste forskjellen var domsavgjørelsen. Strøm er nå lettet over å se at systemet fungerer som det skal.

– Det er bra for kvinner i Bodø at denne mannen taes bort fra gata, og dømmes til forvaring.

Ble jaget

Manne som nå er dømt til forvaring er også tidligere dømt for overgrep.

Natt til 8. januar 2012 ble ei ung jente ble overfalt og voldtatt utenfor postkontoret i Bodø. Men en forbipasserende 33 år gammel mann grep inn og fikk jaget mannen vekk.

Mye på grunn av 33-åringens reaksjon klarte politiet etter få dager å pågripe voldtektsmannen, som da ble dømt til fire og et halvt års fengsel.

Domfeltes forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, har ennå ikke svart NRKs henvendelser i kveld.