Dømt til fire års fengsel for overgrep mot kvinne

Mannen i 50-årene som var tiltalt for overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne ble i dag dømt til fire års fengsel av Ofoten tingrett.

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Hammervik

Mannen i 50-årene som var tiltalt for overgrep mot en psykisk utviklingshemmed kvinne ble i dag dømt til fire års fengsel. Her er bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik og aktor Siv Remen under rettssaken.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Mannen var tiltalt for å ha forgrepet seg på ei kvinne i kommunen, og utnyttet hennes psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming til seksuell omgang. Overgrepene skal ha skjedd i en periode på over tre år.

I dag har Ofoten tingrett dømt mannen til fire års fengsel. Han må også betale 200.000 kroner i oppreisning. Dommen er ett og et halvt år strengere enn aktors påstand.

Dette er en den andre dommen som har kommet i sammenheng med avsløringen om omfattende overgrep i Tysfjord. Det er i alt tatt ut ti tiltaler av påtalemyndigheten i Tysfjord-komplekset.

Under rettssaken 10. januar advarte aktor mot å stille for store spørsmål ved fornærmedes troverdighet på bakgrunn av hennes psykiske utviklingshemming.

– Det vil kunne resultere i manglende rettsvern for den gruppa som fornærmede tilhører, sa aktor og politiadvokat Siv Remen den gangen.

Et positivt signal fra retten

Aktor Siv Remen reagerer svært positivt på dommen.

– Retten har tatt utgangspunkt i straffenivået for voldtekt. Det innebærer at straffen er skjerpet i forhold til påstanden fra påtalemyndigheten, noe vi er veldig, veldig fornøyd med, sier Remen etter at hun har blitt kjent med dommen.

Politiadvokat Siv Remen

Aktor Siv Remen mener dommen sender et positivt signal og er med på å styrke rettsvernet til særlig sårbare personer.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Remen mener dommen sender et positivt signal til gruppen fornærmede tilhører.

– På mange måter er dette med på å styrke rettsvernet til særlig sårbare personer. Retten har gitt klart uttrykk for at fornærmedes forklaring støttes av de øvrige bevis i saken, sier hun.

– Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at han ikke har hatt seksuell kontakt med fornærmede og at sakens bevis utelukker tiltaltes forklaring, sier hun.

Vil anke dommen

Mannen i 50-årene vil anke dommen, bekrefter hans forsvarer, Alf-Martin Solvin, overfor NRK.

Alf-Martin Solvin

Tiltaltes forsvarer, Alf-Martin Solvin sier tiltalte er overrasket over dommen og ønsker å anke

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Han er veldig overrasket over dommen og at det er en så lang fengselsstraff. Han mener at dommen ikke er riktig og han ønsker å anke, sier Solvin.

Solvin uttalte etter rettssaken at bevisene ikke holder og at aktor gjorde en grov feil når hun tok utgangspunkt i et straffenivå på fire år. Solvin mente tiltalte måtte frifinnes.

Kvinnens bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik, sier på sin side at sin klient er svært glad over å bli trodd.

– Hun ble kjempeglad, det er ikke mer å si om den saken. Hun skjønner godt resultatet og forstår hva dommen innebærer.

– Hva sa hun?

– Hun sa «de tror på meg», og det er jo akkurat det som er poenget. Hun har blitt trodd, og det er gledelig.

Tatt hensyn til den lange tiden

Under rettssaken tidligere i år la aktor frem en påstand om to år og seks måneders fengsel der seks måneder gjøres betinget. Aktor mente at prøvetiden burde være på tre år og seks måneder.

Aktor sa også at hun ville bedt om fire års fengsel, men at hun ikke gjør dette av hensyn til den lange tiden det har gått for å få saken opp for rette.

Saken ble anmeldt i 2011, og det har tatt seks år å få saken opp for retten. Ofoten tingrett har kommet frem til at fradraget settes til ett år. Dermed settes fengselsstraffen til fire år. Utover saksbehandlingstiden finner retten ingen formildende omstendigheter.

Aktor Remen er enig i rettens vurdering angående ett års fradrag i dommen.

– Jeg mener det er helt riktig. Retten har lagt mindre vekt på det enn hva påtalemyndigheten gjorde og det er også et godt signal, sier hun.