NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel i 6,5 år for voldtekt og vold mot samboeren

En mann i 40-årene er dømt til seks og et halvt års fengsel for voldtekt og vold mot samboeren sin. – En riktig dom, ifølge statsadvokaten.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

SKJERPER STRAFFEN: Mannen ble i tingretten dømt til seks års fengsel. Han anket, og fikk skjerpet straffen med seks måneder i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Da mannen møtte i Hålogaland lagmannsrett i midten av januar måtte ha svare for tre tiltalepunkter – voldtekt, mishandling og grovt skadeverk.

Han ble dømt på alle punktene, og straffen lød på seks og et halvt års fengsel.

– Dommen er akkurat der den skal være. Voldtekt i seg selv gir i dag 4,5 års fengsel. Her har vi i tillegg familievold over tid og et meget grovt skadeverk. Det er dette som gir den samlede straffen, sier aktor, statsadvokat Hilde Stoltenberg.

Barn var vitne

Ved ett av voldstilfellene var parets felles barn vitne til mishandlingen. Det har også blitt vektlagt.

– Høyesterett har uttalt at når et barn blir vitne til vold skal det anses som opp barnet selv er blitt utsatt for vold. Det er traumatisk å oppleve at en av deres nærmeste blir utsatt for vold av en omsorgsperson, sier Stoltenberg.

Mannen er i tillegg dømt til å betale erstatning og oppreisning til kvinnen på om lag 800.000 kroner.

Anket tingrettsdommen

Aktor Hilde Stoltenberg

Statsadvokat Hilde Stoltenberg er fornøyd med dommen.

Foto: NRK

Mannen ble i Salten tingrett 14. juni i fjor dømt til seks års fengsel. Tiltalte har erkjent delvis straffskyld for tiltalepunktet som gjelder vold, krenkende atferd og trusler, men nektet straffskyld for voldtekt.

Dommen ble anket, men lagmannsretten festet ikke lit til mannens forklaring. I stedet ble straffen skjerpet med seks måneder.

– Tingretten tok hensyn til i formildende retning av saken var to år gammel. Flertallet i lagmannsretten ville ikke vektlgge dette, sier Stoltenberg.

Trusler og slag

Ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett har mannen i mer enn halvannet utvist et «vedvarende mønster av truende, voldelig og krenkende atferd» mot sin daværende samboer.

Den fysiske mishandlingen har ifølge dommen bestått av foruten ett tilfelle av voldtekt, mishandling som slag, dunking av hodet, lugging, kvelertak og frihetsberøvelse.

Mannen er også dømt for å rasere kvinnens bolig slik at den ble ubeboelig.

– Et samfunnsproblem

– Mishandling i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og straffutmålingen for slike lovbrudd er skjerpet den senere tid. Tiltalte har skapt et slik «regime» av kontinuerlig frykt og utrygghet, heter det i dommen.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i mannens forsvarer, og det er ikke kjent om mannen i 40-årene vil anke dommen.