NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel etter at sønnen døde

En mann er i Rana tingrett dømt til fengsel i åtte år, for å ha mishandla sin tre år gamle sønn, slik at han døde.

Tinghuset, Rana tingrett

Mannen møtte tidligere denne måneden i Rana tingrett, tiltalt for vold mot flere av sine barn.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Mannens tre år gamle sønn ble 1. mars i fjor brakt til sykehus i Mo i Rana i ambulanse. Gutten var i live da han ankom sykehuset, men døde senere av hodeskader.

Rana tingrett har nå dømt mannen til fengsel i åtte år for å ha forvoldt sønnens død. Dommen er i tråd med aktors påstand i saken.

Fornøyd med dommen

Mannen har hele tiden nektet straffskyld for sønnens død, men tingretten skriver i sin dom at de ser på hans forklaring som lite troverdig på dette punktet.

Aktor Erik Thronæs er fornøyd med dommen.

– Jeg synes det er veldig bra at retten har fulgt påtalemyndigheten. Vi fikk også en lovendring i 2010, hvor formålet var å få høyere straff for alvorlige voldslovbrudd. Vold mot barn er et område som er høyt prioritert og det er bra at retten følger på.

Nekter straffskyld for sønnens død

Mannens forsvarer, Christian Wiig, sa i retten at man ikke kunne se bort fra at guttens skader kunne stamme fra et fall, men retten mener dette er en teori som fremstår svært lite sannsynlig.

Wiig mener også det er grunn til å stille spørsmål rundt konklusjonene som de sakkyndige har kommet fram til, og om troverdigheten til barn i avhør. Thronæs mener på sin side at bevisene i saken er tydelige.

– Påtalemyndigheten mener det var gode bevis i saken og det virker som retten har lagt stor vekt på bevisene som er framført. Det er en grundig og omfattende dom hvor retten har gitt en fyldig redegjørelse for de bevisene som er ført i saken.

Forventer anke

Rana tingrett mener det samlet sett er bevist at mannen påførte sønnen de skadene som gjorde at han døde.

I dommen skriver retten at de sakkyndiges erklæringer og forklaringer har vært avgjørende, og legger til at mannen utvilsomt har utsatt flere av sine barn for vold over en lengre periode.

NRK har vært i kontakt med Christian Wiig, som er mannens forsvarer. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere dommen. Thronæs sier han er forberedt på at saken ankes.

– Jeg vil ikke bli overrasket dersom domfelte anker dommen for han har ikke erkjent straffskyld for post én. Det er det mest alvorlige forholdet og drar straffenivået opp.

Erik Thronæs og Christian Wiig

Aktor Erik Thronæs (t.v.) ba om fengsel i åtte år for mannen, noe retten har tatt til følge. Her sammen med mannens forsvarer, Christian Wiig.

Foto: Frank Nygård / NRK