Hopp til innhold

Advokat om dommen mot Svein Arne: – Det er en slags krenkelsesvind

Svein Magne Mienna tapte også ankesaken og må betale 12.000 i kroner i bot for å ha forulempet to kvinnelige fiskeriinspektører. Nå vil han anke til Høyesterett.

Fisker, Breivikbotn

– Om nødvendig, går saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Svein Magne Mienna.

Foto: Jo Hermstad Trondsen

– Dette er et ledd i en uheldig utvikling. Det synes å være en trend i tiden hvor det skal mindre og mindre til for at man reagerer med straff. Det er en slags krenkelsesvind. Man reagerer veldig raskt på ting.

Det sier advokat Brynjar Østgård til NRK.

Han har forsvart Svein Magne Mienna, som for andre gang er dømt for å ha trakassert to kvinnelige fiskeriinspektører.

Han ble først dømt til å betale 12.000 kroner i bot i tingretten. Han anket saken, men nå er han også dømt i lagmannsretten.

– Tiltalte har fremsatt grove og unødvendig krenkende uttalelser til to fiskeriinspektører ut fra deres kjønn, som det åpenbart er behov for å kunne gi strafferettslig vern mot, slår lagmannsretten fast.

Uttalelsene fra Mienna falt under en inspeksjon ved Nergårds fiskemottak i Breivikbotn på Sørøya i 2022.

Ifølge dommen sa Mienna at fiskeriinspektørene burde hoppe om bord i fiskebåten som lå ved kaia, og bidra til bedre fangst. Her mener retten at Mienna antydet til myten om «haill».

Han bad også inspektørene om en dans.

Det skjedde, ifølge Mienna, da han ba en av inspektørene om å flytte seg da han kjørte truck.

Les også Sisilie (29) om «haill-dom»: – Vanleg at menn spøker med kvinner

Sisilie Skagen Johnsen (27). Fisker, skipper og alenemor.

«Et hunkjønn på kaia»

Førstestatsadvokat Hugo Henstein i Troms og Finnmark statsadvokatembeter mente uttalelsene gjorde det vanskeligere for inspektørene å utføres jobben deres, samt at hendelsen gjorde at inspektørene helst ville unngå dette fiskemottaket.

– Denne typen uttalelser, som hver for seg kan virke ganske harmløse, gjorde at de opplevde å bli reduserte til bare «et hunkjønn på kaia», i stedet for å bli anerkjent som fiskeriinspektører, sa han til NRK etter dommen i tingretten.

Men advokat Østgård mener altså at dommen forsterker en uheldig utvikling.

– Hvis man løfter blikket litt, så vet jeg ikke om samfunnet går fremover dersom det blir stadig blir strammere og strammere og mer og mer repressivt og mer og mer snevert hva man kan tillate seg, sier han.

– I en større målestokk setter det ytringsfriheten under press. Selv om det å komme med litt sleivete eller morsomme kommentarer ikke akkurat er i kjernen av ytringsfriheten.

Les også Fisker og alenemor Sisilie (27): – Folk spør meg hvor ungen er, ikke hvor mye fisk jeg fikk

Sisilie Skagen Johnsen

Anker til Høyesterett

Dommen ankes nå til Høyesterett.

Svein Magne Mienna vil ikke uttale seg om dommen til NRK, men til Fiskeribladet sier han:

– Det er ikke noen diskusjon, jeg anker saken. Det er ikke noe å tenke på, det er bare å anke. Om nødvendig, går saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Mienna er dømt for brudd på straffelovens paragraf 156, annet ledd:

«Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot».

Advokat Østgård mener lagmannsrettens lovanvendelse er feil.

– De har trukket en for vid grense for hvilke uttalelser og handlinger dette straffebudet går ut på.

Les også #Metoo: Fra Hollywood til sjarken

#Metoo cover

Uenig med advokaten

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier til NRK at han er veldig fornøyd med medhold i lagmannsretten.

Det er en veldig grundig og godt skrevet dom, hvor lagmannsretten er uenig med advokaten sin uttalelse, og det er vi også, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.