Hopp til innhold

Dømt for voldtekter på Helgeland – pågrepet i Sveits

En mann som ble dømt for voldtekter i Nordland, prøvde å flykte til Sveits. Nå er han pågrepet og utlevert til Norge.

Politistasjonen i Mosjøen
Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En mann fra Helgeland ble i mai dømt til 10 års fengsel for flere voldtekter og mishandling i familieforhold.

Mannen, med utenlandsk statsborgerskap, unndro seg soning av dommen ved å forlate landet. Han ble deretter etterlyst internasjonalt.

Ved innreise til Sveits, sist helg, ble mannen pågrepet av sveitsisk politi.

– Politiet i Nordland er svært fornøyd med et velfungerende politisamarbeid på tvers av landegrensene. Når vi ser resultater som dette av internasjonale etterlysninger, er det betryggende å vite at det kan gi gode resultater, sier politiadvokat Jonas Nerdal ved Mosjøen politistasjon.

Mannen er nå utlevert til Norge, og han har startet soningen av dommen på 10 års fengsel.

Vet ikke hvor han har vært

Det var i etterkant av domfellelsen at politiet ikke lenger fikk kontakt med mannen.

– Dette skjedde i løpet av våren eller tidlig sommer, sier Nerdal.

– Vet dere hvor han vært?

– Detaljene omkring det har vi ikke foreløpig. Vårt fokus har vært på å få han hentet til Norge og fått satt han inn til soning.

– Hvordan er det mulig at en domfelt kan stikke av på denne måten?

– Vilkårene må være til stede hvis man skal varetektsfengsles etter en domfellelse. Hvis man har en tilknytning til Norge som gjør at man vurderer at det ikke foreligger unndragelsesfare, så blir man ikke pågrepet, sier Nerdal.

Langvarig mishandling

Mannen var tiltalt for å ha utført flere voldtekter og langvarig mishandling, både fysisk og psykisk, av en tidligere samboer.

Han var også tiltalt for flere voldtekter mot en annen kvinne som han også har vært samboer med.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ti års fengsel. Dette fikk de gehør for hos domstolen.

Mannen er også dømt til å betale henholdsvis 400.000 kroner og 280,000 kroner til de to fornærmede i saken.

Saken vil ikke bli anket

Mannens advokat, Arne Johansen, bekrefter at det er opprettet kontakt.

– Han befinner seg i Norge og har påstartet soningen av dommen. Jeg har vært i kontakt med ham etter ankomst Norge. Han gikk da rett i gang med soningen av dommen, sier advokaten til NRK.

– Har du vært i kontakt med vedkommende tidligere?

– Jeg har vært i kontakt med ham i forbindelse med fengslingen. Tidligere kontakt med ham ønsker jeg ikke å uttale meg om.

Til Helgelands Blad sa forsvarer Arne Johansen at hans klient vil anke saken, både skyldspørsmålet og erstatningsspørsmålet.

– Det har tidligere vært snakk om en anke av saken. Hvor står den anken nå?

– Det var i utgangspunktet fremholdt at det ville bli fremmet en anke. Det har ikke skjedd og bakgrunnen for det kan jeg heller ikke si noe om.