Dømt for vold mot nyfødt datter

Hålogaland lagmannsrett opprettholder dommen i tingretten der en barnefar i Salten ble dømt til ett år og tre måneder i fengsel for vold mot sin nyfødte datter. Saka ble varsla om i 2014, da babyen kom inn på sykehuset med flere brukne ribbein, brudd i skinnben, lårben og bloduttredelser flere steder på kroppen. Mannen vil anke dommen.