NRK Meny
Normal

Dømt for besittelse av overgrepsbilder for tredje gang

En mann i 60-årene er i Lofoten tingrett dømt til fengsel i seks måneder for å ha hatt befatning med bilder og videoer som viser overgrep av barn.

Lofoten tingrett

DØMT FOR TREDJE GANG: Mannen ble dømt for lignende forhold i 2008 og 2009. Illustrasjonsfoto.

Foto: John Inge Johansen

Mannen er også dømt for å ha videresendt deler av dette materialet til en annen mann.

Det er heller ikke første gang mannen er dømt for slike forhold. To ganger tidligere er mannen dømt for befatning av lignende materiale, kommer det fram av dommen.

De tidligere domfellelsene skjedde i 2008 og 2009, noe retten har funnet særlig straffeskjerpende i denne saken.

Fant 24 filmer på mobiltelefonen

Politiet oppdaget forholdet da de undersøkte mobiltelefonen til en annen mann i Lofoten i mars 2014. På denne telefonen fant de bilder og videoer som hadde blitt sendt fra den tiltalte, og som viste seksuell omgang mellom voksne menn og svært unge jenter.

Som følge av avsløringen foretok politiet i begynnelsen av april i år en ransakelse av boligen til den tiltalte. Der fant de 24 slike filmer på mobiltelefonen hans.

I retten forklarte den tiltalte at han hadde mottatt filmene på MMS i slutten av mars 2014 fra en person han hadde chattet med på Internett. Han forklarte at han aktet å gå til politiet med disse videoene for å melde avsenderen til politiet, noe retten ikke festet tillit til.

Den tiltalte forklarte også at han trodde bildene han sendte til den andre Lofot-mannen viste jenter som var over 18 år av alder. Retten mente mannen uansett hadde handlet uaktsomt, og viste til at han hadde sendt filmer med klart ulovlig innhold bare få minutter før han sendte bildene.

Dømt til fengsel i seks måneder

Da mannen møtte opp i retten nylig, erklærte han seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Mens aktor la ned påstand om at den tiltalte skulle dømmes til fengsel i 120 dager, la forsvareren ned påstand om at den tiltalte måtte frifinnes, eller at han ble dømt på mildeste måte.

Retten fant imidlertid ingen formildende omstendigheter, og mener at det er skjerpende at mange av filmene viser små barn. Alle barna i videoene fremstår som under 10 år, og enkelte er etter rettens syn trolig ned i fire-fem års alderen.

Mannen ble dømt til fengsel i seks måneder og blir også fratatt mobiltelefonen. Han må i tillegg betale 1500 kroner i saksomkostninger.