NRK Meny
Normal

Dømt for svindel

Fire års fengsel for tidligere administrerende direktør i Nordtrafikk, Ole Lund Riber.

Ole Lund Riber

Tidligere administrerende direktør i Nordtrafikk, Ole Lund Riber.

Foto: NRK

Ole Lund Riber er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

Forsvarer Olav Braaten er skuffet, og mener dommen er feilaktig:

- Vi mener det ikke er bevismessig dekning for å dømme ham for grovt bedrageri, verken i fergedelen, eller bussdelen av saken.

Nordtrafikk, og flere tidligere ledere, er dømt for å ha svindlet Statens Vegvesen, og Nordland og Troms fylkeskommuner for nærmere 40 millioner kroner.

Fylkesadvokat Bjørn Richard Monsen er fornøyd:

- Det er særdeles alvorlige handlinger Nordtrafikk har begått. Det har fylkeskommunen ment hele tiden, og det har kommet til uttrykk i den dommen som nå foreligger.

Nordtrafikk og underselskapene må betale til sammen over fire millioner kroner i bøter. Riber må i tillegg til fengselstraff betale saksomkostninger på 200.000 kroner.

Tidligere økonomidirektør i Nordtrafikk Steinar Stephansen er dømt til fengsel i ett år og ti måneder. Han må i tillegg betale saksomkostninger på 30.000 kroner.

Tidligere disponent Brynjulf Olsen må i fengsel i seks måneder, men slipper å betale saksomkostninger.

Jukset med tall

I følge tiltalen skal Nordtrafikk fra 1995 til 2005 angivelig ha manipulert fergeregnskap, og forlangt godtgjørelse for flere trafikkerte kilometer med bussene, enn selskapet hadde dekning for.

- Dette er skattebetalernes penger. Det er de midlene det skal drives samferdsel for rundt om i fylket, og da er det særdeles viktig at selskapene ikke tar mer enn de skal, slik tilfellet er her, sier Fylkesadvokat Monsen.

Økokrim gjorde beslag i Nordtrafikk sine lokaler på Sortland og i Harstad i 2005, etter at Nordland og Troms fylkeskommuner hadde anmeldt selskapet for grovt bedrageri på bussdriften.

Etter en grundig etterforskning ble det satt av ti uker til rettsforhandlingene, og mer enn 60 vitner har vært avhørt.

Økokrim fornøyd

Politiadvokat i Økokrim, Bård Thorsen er tilfreds med dommen. Han mener den sender et viktig signal om at det er en risiko for å bli tatt for bedrageri.

- Dommen ligger veldig nært vår påstand, og det er vi fornøyd med, sier han.

Men Thorsen er ikke overassket over at Lund Riber anker dommen.

Anker til lagmannsretten

Dommen vil nå bli anket inn til Hålogaland lagmannsrett. Ribers forsvarer, Olav Braaten, har rådet den tidligere direktøren i Nordtrafikk til å anke saken.

- Mitt råd til han er at han bør anke, og det er han enig i.

Hva er det dere reagerer på?

- Det som blir feil er jo først og fremst rettens vurdering av bevisene i forhold til skyldsspørsmålene. Domfellelsen av Riber i fergesaken bygger jo utelukkende på andres forklaring. Og det er jo forklaringer som har vært til dels selvmotsigende, sier Braaten.

Også Nordtrafikk og Brynjulf Olsen anker dommen til lagmannsretten. Den siste dømte, Steinar Stephansen, har ikke bestemt seg om også han anker dommen fra tingretten.