Ordfører i harnisk etter dom for millionunderslag

Eks-kommuneansatt underslo nærmere to millioner kroner fra Hadsel kommune. Ordfører mener summen er langt høyere. – Dette føles rett og slett rettsløst ut, uttaler ordføreren.

Hadsel rådhus

UNDERSLO NÆR TO MILLIONER: En tidligere ansatt i Hadsel kommune er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for underslag.

Foto: Bente Pleym Urholt

Mannen i 50-årene som tidligere var ansatt i Hadsel kommune er nå dømt til fengsel i ett år og seks måneder for det omfattende underslaget.

Mannen underslo 1,6 millioner kroner fra arbeidsplassen og handlet datautstyr, hvitevarer, verktøy, møbler og klær for 350.000 kroner på kommunens regning og beholdt alt selv.

Uenig i beløpet

Kjell Børge Freiberg

Ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg (Frp)

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ifølge dommen fra Vesterålen tingrett skal mannen, som hadde en betrodd stilling i kommunen, i løpet av en periode på seks år ha underslått nærmere to millioner kroner fra kommunen.

Ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg, reagerer sterkt på flere forhold ved dommen.

– Hadsel kommune har oversendt materiale på et betydelig høyere beløp til politiet som vi mener det foreligger skjellig grunn til å anta er underslått fra kommunen., skriver Freiberg i en pressemelding.

Det var 26. august 2013 at Hadsel kommune anmeldte det de mente kunne være et omfattende underslag.

– Hadsel kommune gikk til tingretten da saken ble avdekket gjennom kommunens internkontroll. Retten ga Hadsel kommune arrest i formuesgjenstander til tiltalte på tre millioner kroner. Vesterålen tingrett la til grunn at det var sannsynliggjort at et slikt beløp kunne være underslått, ifølge ordføreren.

Som følge av at rettssaken ble ført som en tilståelsessak har Hadsel kommune, som den fornærmede part, vært avskåret fra å være part i rettssaken.

Datautstyr og hvitevarer

Fra 2007 til 2013 fakturerte han kommunen for varer han har beholdt selv. Lista over gjenstander mannen skal ha kjøpt dekker fem A4-sider.

Mannen hadde fullmakt til å foreta bestillinger og innkjøp og ved gjentatte anledninger bestilte han varer fra ulike forretninger, som tv-er, stereoutstyr, vaskemaskiner, tørketromler, frysebokser, komfyr, pc-er og annet elektronisk utstyr, møbler, gressklippere og annet redskap, verktøy, matvarer og klær til en samlet verdi av 349.000 kroner.

– Fakturaer og regninger for kjøpene ble sendt til og belastet Hadsel kommune, mens han selv beholdt gjenstandene, som ble benyttet til private formål, heter det i dommen.

– Føles rettsløs

I dommen legges det i tillegg til grunn at det har vært manglende kontrollrutiner i Hadsel kommune.

– Verken politi, påtalemyndighet, eller Vesterålen tingrett har vært i kontakt med kommunen der kommunens kontrollrutiner har vært underlagt vurdering.

Konklusjonen i dommen på dette punkt gis også før kommunens eget revisorfirma, Deloitte AS og kommunens eget kontrollutvalg, har konkludert.

– På tross av dette fremkommer dette som en klar konklusjon i dommen. Dette føles rett og slett rettsløst ut. Slik dommen fremstår gjenstår det ubesvarte spørsmål som kommunen føler behov for å belyse å få besvart, uttaler ordføreren.

Vurderer sivilt søksmål

I tillegg er mannen dømt for å ha underslått penger som egentlig skulle gå til økonomisk bistand til privatpersoner.

– Mannen har til sammen uberettiget mottatt verdier og kontanter for til sammen 1.991.809 millioner kroner, heter det i dommen. Han har utnyttet sin posisjon i en betrodd stilling med vide fullmakter. Han har vært klar over at risikoen for å bli oppdaget har vært begrenset i det kommunens kontrollrutiner har vært mangelfulle, heter det i dommen fra Vesterålen tingrett.

Mannen har tilstått forholdene og gjenstandene er beslaglagt.

Han må i tillegg til fengselsstraffen betale nærmere to millioner kroner i erstatning.

Hadsel kommune vil bruke de nærmeste dagene på å gjennomgå dommen der eventuelle mulige rettslige skritt vil vurderes.

– Vi søker juridisk bistand og vurderer i aller høyeste grad sivilt søksmål, sier Freiberg.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til den dømte mannen i 50-årene, Tom Lindbeck. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Politiet uforstående til kritikk

Politiadvokat Mona Madsen sier til NRK at hun mener politiet har hatt et godt samarbeid med Hadsel kommune, og at politiet har gjort en grundig etterforskning i saken.

– Jeg føler vi har hatt en tett dialog med dem hele tiden. Statsadvokaten har tatt ut siktelse. Dommen er i samsvar med siktelsen for det beløpet vi mener det er bevismessig grunnlag for i retten ut fra de strenge beviskrav som stilles for å få noen dømt i en straffesak.

– Hvis kommunen mener de har grunnlag for et større beløp, så står de fritt til å gå videre med det som en sivil erstatningssak. Der er det helt andre beviskrav.