Dømt Coop-direktør gir seg ikke

Advokat Per Danielsen mener retten gjorde flere feil under behandlingen av anken til dømt Coop-direktør.

Aktoratet Sissel Gangmark, Kåre Skognes og Thor Erik Høiskar

Aktoratet ved Sissel Gangmark, Kåre Skognes og Thor Erik Høiskar avbildet under rettsaken i fjor sommer.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Advokat Per Danielsen mener det er begått flere saksbehandlingsfeil i saken hvor en tidligere direktør i Coop Helgeland og hans kone ble dømt til fengsel for grovt økonomisk utroskap, og medvirkning til dette i retten.

I Rana tingrett ble direktøren funnet skyldig på 12 av 14 tiltalepunkter, og dømt til ni måneder fengsel, mens kona ble dømt til 90 dager. I tillegg ble direktøren dømt til å betale 223.000 kroner i erstatning til Coop Helgeland.

Hålogaland lagmannsrett avviste anken i saken, men Danielsen ber nå lagmannsretten omgjøre denne avgjørelsen - alternativt at saken sendes videre til Høyesterett.

– Et tankekors

– I denne saken har vi over nesten 20 sider påpekt en serie med forskjellige ting som til sammen setter såpass store spørsmålstegn ved behandlingen av saken at det er grunn til å se på den en gang til, sier Danielsen til NRK.

Han mener tingretten blant annet ikke har sett godt nok på hva en administrerende direktør skal ha lov til å gjøre og ikke, og at tingretten har brukt veldig strenge krav for frifinnelse.

Det henger ikke på greip.

Advokat Per Danielsen

– Det til tross for at det ikke var grunnlag for det. Da kan man si som så at fordi man opererer med feil bevisvurdering på de frifinnende punktene, så er det grunn til å reise spørsmål om man ikke har gjort det på de fellende punktene også.

Advokaten mener videre at også kona til direktøren har rett til å få saken prøvd på nytt.

– Det er et tankekors i dommen at det menes at det ikke er utført fakturerbart arbeide, samtidig som det legges til grunn at det er utført arbeide. Det henger ikke på greip.

– Uenig

Statsadvokat Thor Erik Høiskar har tatt ut tiltale mot mannen.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar mener at tingrettens dom er korrekt.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Statsadvokat Thor Erik Høiskar mener på sin side at tingrettens dom er korrekt, og at lagmannsretten har gjort en god prøving at tingrettens dom. Han er uenig i at det har blitt gjort noen saksbehandlingsfeil.

– Lagmannsretten kan omgjøre sin beslutning. Hvis de ikke omgjør den, så kan saken sendes til Høyesterett, sier Høiskar til NRK.

Han vil nå bruke tid på å lese brevet fra advokaten.

– Før det har jeg ikke noen bestemt oppfatning om saken.

Det er ikke kjent hvor lang tid lagmannsretten vil bruke på å behandle anken.