NRK Meny
Normal

Dømt til ti års fengsel for grove overgrep

En 50 år gammel mann er i Salten tingrett dømt til ti års fengsel for grove overgrep mot sine to døtre. Aktor ba om forvaring, men retten mener fengselsstraff gir et tilstrekkelig samfunnsvern.

Aktor Thor Erik Høiskar i diskusjon

Aktor Thor Erik Høiskar i diskusjon sammen med bistandsadvokatene Hege Salomon og Kristin Hammervik i retten 12. desember i fjor.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi er fornøyd med en dom på ti års fengsel. Det er en straff som er like lang som for en som har begått drap i Norge, sier aktor og statsadvokat Thor Erik Høiskar til NRK.

Han mener retten har gjort en god og samvittighetsfull vurdering.

De har konkludert med at det ikke var behov for forvaring, særlig fordi at fengselsstraffen er så lang.

Mannen er dømt til å betale 948.000 kroner i erstatning til den eldste datteren. Barnas mor er tilkjent 75.000 kroner i erstatning.

Ifølge den dommen truet mannen til seg seksuell omgang, samt voldtok den ene datteren flere ganger mens hun var bevisstløs og ute av stand til å forsvare seg.

I dommen betegnes voldtekten som særdeles krenkende, og det fastslås at overgrepet «har medført betydelige skader på helse».

– Retten finner at opptredenen mot sine døtre og tidligere kone var mishandling og han handlet forsettlig. Over år opptrådte han aggressivt, kontrollerende og krenkende overfor døtrene og sin ektefelle, heter det i dommen.

Ikke forvaring

I rettssaken mot faren i Salten tingrett i desember ba aktor Thor Erik Høiskar om ti års forvaring. Han mente overgrepene er alvorlige, og at det er nærliggende fare for gjentakelse. Også de sakkyndige uttalte i rettssaken at risikoen for tilbakefall er moderat høy.

Likevel har retten kommet fram til at det ikke er grunnlag for å idømme forvaring. Fengsesstraff vil gi et tilstrekkelig samfunnsvern, heter det i dommen.

– Selv om vanlig fengselsstraff ikke vil inneholde et tvungent behandlingsopplegg, vil han ved soning kunne delta i kriminalomsorgens program og motta behandling. Han har også uttalt at han ønsker å ta del i et tilbud til personer som er domfelt for seksuelle overgrep.

Fra dommen i Salten tingrett

Retten skriver at soning av en lang fengsesstraff kan gi rom for en holdningsendring hos den domfelte.

Måtte be om pause da filmer ble vist

Salten tingrett overgrepssak

Da overgrepssaken startet i salten tingrett ble den beskrevet som en av de groveste overgrepssakene i Salten på lang tid.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell/NRK

Politiet i Salten har omtalt saken som en av de verste overgrepssakene i Salten på lang tid. Mannens to døtre var i alderen 14 til 16 år da de første overgrepene skjedde. Blant annet skal mannen ha dopet jentene med sovemedisiner, for deretter å ha utsatt dem for overgrep.

Bistandsadvokat for jentene, Finn Ove Smith, måtte be om en pause da retten ble vist filmene av overgrepene tidligere under rettssaken.

– Det var forferdelig. Det var grusomt. Jeg har egentlig ikke ord, sa en tydelig preget Smith.

Den tiltalte mannen så ned og lukket øynene mens videoene ble vist.