Kaptein dømmes for å ikke ha stanset fiskedumping

Kapteinen ombord på den Røkke-eide tråleren «Hekktind» er dømt for å ha handlet uaktsomt da fisk ble malt opp og skylt på sjøen i 2010. Rederiet frikjennes for organisert dumping.

Mulig fiskedumping

I dommen fra Hålogaland lagmansrett dømmes kapteinen til å betale 15.000 kroner.

Rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen.

Frikjent i tingretten

Det var i november i fjor at Nordland Havfiske, som eier tråleren, først ble frikjent for det som omtales som norgeshistoriens mest omtalte fiskedumping-sak.

Bakgrunnen for frifinnelsen i Lofolten tingrett var at retten ikke fant det bevist at den mye omtalte dumpe-videoen ikke var iscenesatt av varsleren, Tommy Winther, som en hevnaksjon overfor selskapet.

Nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon.

– Ingen «rigget forestilling»

I dommen blir kapteinen ombord dømt for å ikke ha forhindret utslipp av fisk, men samtidig frifinnes rederiet for systematisk dumping.

I dommen heter det at:

«Flertallet finner det bevist utover rimelig tvil at det man kan se på videoopptaket er en straffbar overtredelse av forbudet mot utkast av fisk. Det er etter flertallets syn intet ved dette som indikerer at de fire personene som står og arbeider ved bløggebåndet deltar i en "rigget forestilling" iscenesatt av Tommy Winther, der det handler om hans instruksjoner.»

Hekktind

DØMT ETTER DUMPING: Kapteinen ombord på Hekktind dømmes til å betale 15.000 for uaktsomhet. Rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen.

Foto: Karl Olav Andreassen

Filmet at fisk ble spylt på havet

Den omtalte fiskedumpingen ble filmet høsten 2010 av fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet.

Filmen viser at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

I følge tidligere fabrikkformann Winhter, som hadde tatt videoen, var dette en vanlig måte å bli kvitt ulønnsom småfisk.

Men i retten har Nordland Havfiske sin advokat, John Christian Elden, hevdet at det var Winhter som dumpet fisken fra tråleren for å hevne seg på rederiet og at dette slett ikke var dumping satt i system.

– Ikke bevist at dette var dumping satt i system

Heller ikke lagmansretten fant det tilstrekkelig bevist at dumpingen var systematisk, selv om kapteinen dømmes for å ikke ha grepet inn ved det dokumenterte tilfellet i 2010.

I dommen heter det:

«Selv om Tommy Winther har forklart at dette skjedde regelmessig også ellers, finner ikke flertallet - ut i fra de strenge beviskrav som gjelder i straffesaker - å kunne legge til grunn som bevist utover enhver tvil en mere omfattende overtredelse enn det som ses på det omtalte videoopptaket».

Det er Nordland Havfiske fornøyd med.

– Vi er godt fornøyd med at retten konkluderte med at rederiet ikke har foretatt noen bevisst dumping av fisk, og at vi ikke er idømt noen foretaksstraff. I 2010 hadde vi ikke gode nok rutiner om bord til å forhindre uønsket utslipp av fisk. Det forholdet er nå rettet opp, slik at vi kan unngå slike uønskede hendelser i fremtiden, sier daglig leder Ari T Josefsson.

– Men er det et nederlag at skipper og rederi er dømt for det konkrete tilfellet av dumping i 2010?

Det er selvfølgelig med blandede følelser at vi frifinnes i tingretten og dømmes i lagmansretten, men nederlaget er nok knyttet mer til at vi ikke har klart å forhindre dette enkelttilfellet.

– Tungt å stå fram

Winther har tidligere stått fram i NRK og fortalt at det å stå fram med dumping-anklagene har vært en stor belastning.

– Det ble akkurat det helvetet jeg hadde forestilt meg, sa Winther i retten.

  • Se også:
    Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

    Tommy Winther angrer ikke på at han filmet fiskedumpingen

I løpet av de siste ukene har også NRK fortalt om flere andre fiskere som har opplevd å bli sjikanert og drapstruet etter å ha varslet om fiskedumping.

– Skitner til ryktet til norsk fiskerinæring

Fiskeripolitisk kommentator i NRK Nordland, Knut Eirik Olsen, sier dommen er med på å sverte det inntrykket mange har av norsk fiskerinæring som en etisk bransje med en god evne til å bevare fiskebestandene.

– I denne dommen er det norsk fiskerinærings etikk som angripes. Det er alvorlig ettersom Norge gjerne framstilles som et land med best kontroll på bestandsforvaltning, sier Olsen.

Han mener at fiskerinæringen med denne dommen er satt i skammekroken.

– Dette er med på å forvitre et inntrykk av næringen som etisk forvalter.