Hopp til innhold

Kritisk til organiserte fjellturer i Lofoten: – Den verste turen jeg noensinne har vært på

Hvem har ansvaret når det skjer en dødsulykke på en organisert fjelltur? Det finnes det lite rettspraksis på. NRK har snakket med flere kilder som er kritisk til manglende sikkerhet.

– Det var den verste turen jeg noensinne har gått på, sier en kvinne som NRK har vært i kontakt med.

Hun ønsker ikke å stå fram med fullt navn, på grunn av at hun bor i et lite miljø og ikke vil ha reaksjoner fra venner og kjente.

Turen hun gikk på Higravstind, samme fjell hvor Kari Rødsand omkom. Også turen hvor kvinnen deltok, var en organisert tur. Politiet er bedt om å avhøre kvinnen.

Kari Rødsand på fjelltur

Kari Rødsand (60) omkom på fjelltur med Lofoten Turlag. Hun var et aktivt friluftsmenneske.

Foto: Privat

Bedt om å etterlate utstyr

Hun forteller følgende til NRK:

– Vi var 16 deltakere og en turleder som gikk på Higravstinden i juli 2018. Vesterålen Turlag hadde ansvaret for gjennomføringen, og vi fikk beskjed om å ta med stegjern og isøks, sier hun.

På parkeringsplassen fikk vi ny informasjon og deltakerne ble bedt om å legge igjen dette utstyret da det ikke var behov for det.

– Da vi kom opp mot toppen angret jeg på det. Vi måtte gå en travers på et islagt område. Heldigvis fikk jeg låne ett stegjern hos en deltaker som ikke hadde lagt igjen utstyret sitt nede. Det opplevdes helt forferdelig, sier kvinnen.

Turlederen forlot

Etter turen som den ene kvinnen var med på, var mange av deltakerne enige om at dette var en dårlig opplevelse.

– Vi snakket om å klage, men det ble aldri gjort. Turlederen forlot også hele turfølget da det gjensto en tredel av nedstigningen, fordi han måtte nå en ferge. Det var aldri snakk om bruk av tau på toppen heller, sier kvinnen som var på tur.

Foreløpig har hun ikke hørt noe fra politiet om avhør.

Bistandsadvokat til Kari Rødsand, kvinnen som omkom i mai i fjor, sier at opplevelsene til andre turdeltakere er nyttig for å se det større bildet.

– Vårt inntrykk er at turlagene ikke nødvendigvis er så opptatt av sikkerhet som de selv påstår å være. Derfor er det nyttig å høre hva andre har opplevd, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer familien til den avdøde.

Opplevelsen til kvinnen fra Nordland er ikke unik, skal det vise seg.

Den andre kvinnen NRK har vært i kontakt med, har heller ikke hørt noe fra politiet. Hun gikk en fjelltur i Vågan med Lofoten Turlag.

Ville ikke bruke tau

Hun ønsker ikke å utsette turlederne for noe, men setter et spørsmålstegn ved organiseringen av slike turer med tanke på sikkerhet, risiko og ansvar.

Hun gir uttrykk for at man som deltaker har en oppfatning av at de som organiserer slike turer har kontroll på sikkerheten.

En av arrangørene hadde med seg tau som kunne brukes på såkalt eksponerte partier

– Det gikk fint, heldigvis. Men jeg ga uttrykk for at jeg gjerne hadde sett at vi sikret på et parti på vei ned fra toppen. Jeg opplevde motvillighet fra arrangørens side, sier kvinnen.

Hun ba om å bli sikret med tau, men arrangørene henviste til at det ville forsinke turen, og tauet ble ikke benyttet.

– Det gikk jo bra, men jeg opplevde at de ikke ønsket å bruke det utstyret de hadde med, sier hun.

– Jeg insisterte ikke. Men om jeg hadde gjort det, hadde de sikkert lagt det ut. Men motvillighet er et nøkkelord, sier kvinnen.

Hun er et vant fjellmenneske som har klatret en del, og vært på flere organiserte turer.

– Avgjørende at folk er trygge

DNT svarer på vegne av Lofoten turlag og Vesterålen. Den Norske Turistforeningen har ikke hørt om disse hendelsene før nå.

Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å høre om slike opplevelser. Selv om vi ikke kjenner til de to historiene som gjengis i denne saken. Det er helt avgjørende for oss at folk som er på tur med DNT skal føle seg trygge og godt ivaretatt, sier Planke til NRK.

Under etterforskning

Denne uka fortalte NRK Kari Rødsand (60), som mistet livet i mai 2021 på en organisert fjelltur på Higravstinden i Lofoten.

Det var Lofoten turlag, som er en del av Den Norske Turistforening (DNT), som arrangerte turen.

Etter dødsfallet startet politiet etterforskning. I august innstilte de på at saken måtte henlegges.

På dette tidspunktet manglet det fortsatt avhør av turlederen, som hadde hovedansvaret for turen.

– Det synes vi var en svært overraskende beslutning, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer familien til den avdøde.

Politiet henla saken uten at de hadde vurdert et mulig ansvarsforhold. Og uten at nødvendige etterforskningsskritt ble gjort for å finne den utløsende årsaken, legger hun til.

Advokaten klaget saksbehandlingen inn for statsadvokaten, som deretter beordret politiet til å ta opp etterforskningen.

Årsaken til at denne ordren kom, var at saken reiser noen spørsmål.

For hvor går grensen mellom de som organiserer en tur og deltakerens ansvar?

Det spørsmålet finnes det lite rettspraksis på, både hos påtalemyndigheten og hos domstolene, skriver statsadvokaten i Nordland.

Mette Yvonne Larsen

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener at turistforeningen må ilegges foretaksstraff etter ulykken.

Foto: Anders Fehn/NRK

Offentliggjør rapport

Etter at NRK publiserte saken har Den Norske Turistforening valgt å offentliggjøre sin rapport fra sikkerhetsutvalget som var ferdig i oktober i fjor.

Denne har NRK hatt tilgang til i lengre tid. NRK har bedt om flere kommentarer på detaljer fra rapporten i forkant av nyhetssaken.

Svaret har hele tiden vært det samme fra fagsjef Anne-Mari Planke i DNT.

– Sikkerhetsutvalget har laget en rapport som er oversendt politiet, vi avventer konklusjonen i deres etterforskning.

Hvorfor offentliggjorde likevel DNT rapporten 19. januar?

Da DNTs egen rapport var klar ble den sendt til politiet, og samtidig delt med advokat Larsen. Den ble delt internt i hele DNT-organisasjonen. Vi publiserte den på dnt.no denne uka fordi flere ønsket å lese den, etter at NRK publiserte sin sak, sier Planke.

Ulykkesrapport fra DNT

Ulykkesrapporten ble offentliggjort etter NRKs sak.

Inneholder direkte feil

Advokat Larsen påpeker at denne rapporten inneholder flere feil, som det allerede i høst ble gjort oppmerksom på. Hun kaller deler av rapporten for direkte tåkelegging.

I rapporten står det blant annet at « ... ingen i turfølget (turledere og deltakere) angir å ha observert selve fallet. Direkte utløsende årsak til ulykken er derfor ikke klarlagt.»

– Dette er direkte feil. Tre personer har i politiavhør fortalt at de så fallet. Det er svært overraskende for de etterlatte at denne rapporten offentliggjøres nå, med feil som er påpekt for flere måneder siden, sier Larsen.

DNT svarer at deres ulykkesrapporten ikke er en etterforskning,

– Det er en gjennomgang av ulykken, med fokus på hva vi må lære av den. Det er politiet som etterforsker, og derfor er det de som må svare på detaljer om hendelsesforløpet, sier fagsjef Planke.

Mer etterforskning

Politiet har så langt ikke funnet et klart hendelsesforløp, som forklarer hvorfor Kari Rødsand falt.

Advokaten sier at det er nødvendig med analyser av bilder. Blant annet bilder som viser at den avdøde kvinnens bukse hadde en rift på venstre legg, samt at hun hadde et sår på leggen.

Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.

Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT kjenner ikke til historiene til de to kvinnene men synes ikke det er hyggelig å høre.

Foto: Julie Maske

– Det er helt nødvendig at politiet analyserer dette. Dersom det viser seg at dette er et resultat av stegjernene, så har DNT forsømt seg i opplæring for nødvendig utstyr som var påkrevet for turen, sier Larsen.

Og legger til:

– Da er det ganske klart at ansvaret ligger på turlaget. De satte et krav til kompetanse om bruk av stegjern og isøks, som ikke ble kontrollert, sier Larsen.

–Turlederne må også avhøres på nytt når disse opplysningene er klare, sier hun.

Ansvarsfordeling

Hvem har ansvaret når noe går galt på en organisert tur. Hvilket ansvar har du som deltaker, og hvor mye ansvar har de som organiserer fjellturen eller brevandringen?

Fordi det finnes lite rettspraksis her, kan dødsulykken hvor Kari Rødsand omkom, bli en viktig del av hvordan dette ansvaret skal forstås i framtida.

Ordre fra statsadvokaten om å etterforske ytterligere.

Saken gjelder en alvorlig hendelse, som reiser noen spørsmål hvor det er lite praksis både hos påtalemyndigheten og hos domstolene, står det i brevet fra statsadvokaten.

– Akkurat slik saken står nå, kan vi foreløpig ikke kommentere den. Politiet har ikke ferdigstilt saken, og den ligger ikke på vårt bord, sier Hilde Stoltenberg hos statsadvokaten i Nordland.

Mener det er en ukultur

Larsen mener at disse historiene er med på å vise en kultur i turlagene.

– Opplevelsene som disse to har hatt, viser at det er en kultur for at hurtighet går foran sikkerhet. Vi mener at erfarne turledere ikke har den nødvendige forståelse for at andre kan være redde, sier Larsen.

– Når politiet får flere eksempler som her, må politiet undersøke om andre har erfaring med DNT, og manglende vilje sikring. At disse personene ennå ikke er avhørt, er vanskelig å forstå, sier advokaten.