Døde under operasjon, nå har Helsetilsynet konkludert

Statens helsetilsyn har konkludert med at Nordlandssykehuset ga faglig forsvarlig helsehjelp da en kvinne døde under en rutineoperasjon i 2015.

Nordlandssykehuset

En person mistet livet og en annen fikk alvorlige komplikasjoner under en rutineoperasjon på Nordlandssykehuset i november i fjor.

Foto: Øystein Nygård / NRK

En kvinne mistet livet og en annen fikk alvorlige komplikasjoner under rutineoperasjoner på Nordlandssykehuset i november 2015. Sykehuset stengte den aktuelle operasjonstua i Bodø og varslet Statens helsetilsyn, politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nå har Statens helsetilsyn konkludert med helseforetaket sikrer forsvarlig håndtering av pasienter som skal gjennomgå tilsvarende operasjoner, melder Avisa Nordland.

Tilsynsrapporten peker samtidig på fem forbedringspunkter, deriblant om kompetansen kan forbedres ved å la færre operatører gjennomføre den aktuelle typen inngrep.

Luftbobler

Det var i november 2015 at tre alvorlige hendelser inntraff under gynekologiske rutineinngrep utført ved dagkirurgisk avdeling hos Nordlandssykehuset i Bodø. Helsetilsynet ba sykehuset redegjøre for inngrepene, og i januar året etter uttalte Nordlandssykehuset HF at luftbobler i blodet trolig var årsaken til de tre «uønskede pasienthendelsene» i november.

– Det er basert på gjennomgang av litteratur og fordi vi er kontaktet av et annet foretak som har hatt hendelser som er såpass like, at vi ser de i sammenheng, uttalte medisinsk direktør Beate Sørslet.

Sykehuset informert blant andre politiet og Statens helsetilsyn om hendelsen. Politiet la bort etterforskningen av Nordlandssykehuset, etter å ha mottatt råd fra Helsetilsynet.

Mistanken om at luftbobler kan ha forårsaket hendelsen, kom etter at et annet helseforetak kontaktet sykehuset om at de hadde opplevd lignende komplikasjoner.

Støtter teori

Statens helsetilsyn har ikke funnet tekniske feil ved det medisinske utstyret eller at utstyret er brukt feil. Rapporten mener samtidig at det er sannsynlig at sykehuset luftboble-teori stemmer.

Nordlandssykehuset blir i rapporten bedt om å se på om det er mulig å lære av hendelsen, og slik redusere risiko for at tilsvarende skal skje igjen. Sykehuset blir også bedt om å redegjøre for det videre arbeidet med årsaksanalysen. Ledelsen bes også om å informere de pårørende, skriver Avisa Nordland.