DnB truer med søksmål

DnB liker dårlig at Terra-kommunene har stanset betjening av lånene. Nå truer de med søksmål.

DnB Nor

SLÅR TILBAKE: DnB Nor truer Terra-kommunene som nekter å tilbakebetale lån med søksmål for å inndrive bankens krav.

Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Narvik, Vik, Bremanger og Kvinesdal har i formannskapsmøter 8. september bestemt seg for å å stanse all videre betjening av lånene opptatt i DnB BOR i forbindelse med Terra-skandalen.

Totalt dreier det seg om lån på en milliard kroner. Samtidig har formannskapene gitt ordførerne fullmakt til å utbetale salgsvederlaget for verdipapirene kjøpt gjennom Terra Securities ASA til DnB NOR, knapt 390 millioner kroner, som kommunene mottok gjennom separatistretten.

DnB NOR på sin side er av den oppfatning at det foreligger gyldige avtaler som partene må etterleve.

- Dersom kommunene ikke betaler terminbeløp ved forfall, vil vi måtte si opp kontraktene og kreve det samlede utestående innbetalt. Om nødvendig vil vi gå til søksmål for å inndrive våre krav, sier konserndirektør for kommunikasjon, Trond Bentestuen til NRK.

DnB NOR har ikke hatt noen rolle som rådgiver i tilknytning til kommunenes investeringer i finansielle instrumenter. Kommunene må selv, eventuelt sammen med Terra Securities, ta ansvaret for sine investeringsbeslutninger.

Trond Bentestuen, konserndirektør for kommunikasjon.

- Dersom kommunene ikke betaler terminbeløp ved forfall, vil vi måtte si opp kontraktene og kreve det samlede utestående innbetalt. SØKSMÅL: - Om nødvendig vil vi gå til søksmål for å inndrive våre krav, sier konserndirektør for kommunikasjon, Trond Bentestuen.

Foto: DnB NOR

Analytikere: - Ingen konsekvenser

Analytikere Reuters har snakket med ser ikke de store konsekvensene for DnB NOR.

Det kommenteres at "worst case" med et tap på en milliard kroner vil slå rundt 50 øre på EPS i 2009.

- Kommunene har signalisert en stund gjennom media at de har hatt denne vurderingen -- at DnB NOR ikke burde ha gitt dem lån, forskjellen nå er at de har fått en amerikansk advokat på saken, kommenterer en analytiker.

- Jeg vil anta at DnB NOR bestrider noe av det som presenteres, det er ikke der slaget står for DnB NOR, men det er isolert sett ikke positivt. Men det er ikke noen killer, sier analytikeren.

Det forventes av analytikerne at DnB NOR vil gå til sak for å få pengene sine, og i så fall kan man ha en sak gående i flere år fremover.

Stiger på børsen

På børsen stiger DnB NOR 1,4 prosent til 58,00 kroner, mens hovedindeksen faller 1,1 prosent.

DnB NOR regner med å diskutere situasjonen med representanter for kommunene med det første.