NRK Meny
Normal

– I verste fall kan liv gå tapt

Ledelsen ved Nordlandssykehuset vil kutte i ambulanseberedskapen. Tillitsvalgt mener det vil kunne få store konsekvenser ute i distriktene.

Nordlandssykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015. Et av forslagene er å droppe å sette inn vikarer når ambulansepersonell blir syke.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015. Et av forslagene er å droppe å sette inn vikarer når ambulansepersonell blir syke.

En av dem som reagerer kraftig på forslaget er ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik.

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
May-Britt Allstrin

May-Britt Allstrin er ikke i tvil om at det er distriktene som vil lide dersom det kuttes i ambulanseberedskapen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK
Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Informasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, lover forsvarlig ambulansetjeneste tross mulige kutt.

Foto: NRK

Dette handler om tryggheten til folk. Man kan ikke etablere ordninger som gjør at det er dårligere beredskap i distriktene enn i mer sentrale strøk, sier Solsvik.

Har brukt mye penger

Tillitsvalgt for de ambulanseansatte i fagforeningen Delta, May-Britt Allstrin, sier det er distriktene som vil merke konsekvensene av sparetiltaket.

– Hvert minutt teller. I verste fall kan liv gå tapt fordi ambulansen ikke kommer hurtig nok, sier Allstrin.

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har over flere år brukt for mye penger, mener ledelsen ved Nordlandssykehuset.

I 2015 skal hele tjenesten gjennomgås. Allstrin mener de foreslåtte sparetiltakene må vente til den nye ambulanseplanen er ferdig. Ordfører Solsvik på Andøya forventer at det foreslåtte innsparingstiltaket legges bort.

Det kan ikke være sånn at vi kan gå og håpe på at ingen i ambulansetjenesten blir syke for at vi skal ha en tilfredsstillende beredskap, sier Solsvik.

– Skal få hjelp når de trenger det

Informasjonssjef ved Nordlandssykehuset Randi Angelsen, garanterer at beredskapen skal opprettholdes tross kutt.

Vi skal drive en forsvarlig ambulansetjeneste, folk skal få ambulanse uansett hvor de bor og når de trenger det.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.