Hopp til innhold

Unio streiker – disse rammes

KS og Unio er uenige om rammen for årets lønnsoppgjør og over 7000 skal nå streike.

Lærere i streik ved Kristiansand katedralskole Gimle i Kristiansand

Streik utenfor Kristiansand katedralskole.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Det er 7390 Unio-organiserte, altså lærere og helsearbeidere i kommuner landet over, som skal streike.

Karina Karlsen Helgesen Vertot, leder i Utdanningsforbundet Bodø, sier til NRK at de ikke ble møtt på krav de mente var realistiske.

ff

Karina Karlsen Helgesen Vertot, leder i Utdanningsforbundet Bodø, sier til NRK at de ikke ble møtt på krav de mente var realistiske. 

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi hadde håpet at arbeidsgiver skulle komme oss i møte, fordi vi mener vi hadde veldig realistiske krav, sier hun til NRK.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø for KS kommune sier imidlertid at Unios krav var umulige å etterkomme.

– Det handla om at man ville ha en vesentlig større ramme enn det vi var i stand til å gi, og det alle andre områder i Norge har fått tilgang på, og så vil de ha en helt annen innretning. De vil ha en større del av potten enn det vi mente var riktig, sier Gangsø til NRK.

Oversikt over alle stedene som rammes ser du nederst i saken.

Bergen rammes hardt

Bergen kommune er en av kommunene som blir hardest rammet av streiken.

Fra i dag er 900 lærere i ungdomsskoler og kombinasjonsskoler i Bergen kommune tatt ut i streik.

Eva Hille

Kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Det betyr at omtrent 9000 skoleelever blir berørt, og ikke kan gå på skolen som normalt, sier kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune Eva Hille.

14 skoler blir helt stengt og 11 skoler blir delvis stengt.

Hille sier de jobber med å få oversikt over hvilke konsekvenser streiken vil gi.

– Det er først og fremst skolene som blir rammet, men det er mye arbeid med å gå igjennom hvilke andre tjenester som blir berørt av streiken.

I tillegg til skoler og lærere er en lang rekke ansette i helse tatt ut.

Bente Myrtveit, Utdanningsforbundet sin lokallagsleiar i Bergen

Utdanningsforbundets lokallagsleder i Bergen, Bente Myrtveit.

Foto: Lisa Sørebø / NRK

Utdanningsforbundets lokallagsleder i Bergen, Bente Myrtveit, sier streikeviljen er stor.

– Forventningene er store og vi får signaler om en streikevilje som ikke jeg som lokallagsleder har kjent lukten av før.

Stor streikevilje

I Ålesund kommune blir virksomhetene innenfor pleie og omsorg, biblioteker og sju ungdomsskoler rammet. 540 ansatte i Ålesund kommune og i Møre og Romsdal fylkeskommune blir tatt ut i streik.

I tillegg blir seks videregående skoler, alle i Ålesund, rammet av streiken.

Ina Margrethe Enoksen

Ina Margrethe Enoksen, leder i Utdanningsforbundet i Ålesund.

Foto: Privat

Leder i utdanningsforbundet i Ålesund, Ina Margrethe Enoksen, sier at det er beklagelig at de nå må bruke streik som virkemiddel, men at arbeidsgiver har ansvaret.

– Jeg tror streikeviljen ikke har vært så stor som den er nå på veldig mange år. Folk er veldig klar. Det er en stor kampvilje og medlemmene våre har sagt veldig tydelig ifra. Vi er veldig klar.

Hun sier at kommunene mangler kvalifiserte folk, spesielt lærere og sykepleiere.

Førde ungdomsskole i Førde i Sunnfjord kommune

Førde ungdomsskole i Førde i Sunnfjord kommune var de i gang med streiken tidlig torsdag morgen.

Foto: Solveig Svarstad / NRK

– Hvis vi skal ta vare på eldre og syke, og gi en god oppvekst og utdanning til barn og unge, så må rekrutteringen bli bedre. For at den skal bli bedre, så må lønna opp, så KS må ta det samfunnsproblemet på alvor og komme med et mer anstendig tilbud.

– Elevene skjønner hvorfor vi stenger

Arbeidsplasstillitsvalgt ved Fagerlia videregående skole i Ålesund, Ingunn Brevik, sier den dårlige lønnsutviklingen i forhold til andre grupper i samfunnet får er bakgrunnen for streiken.

– Jeg tror folk skjønner hvorfor vi streiker. Og jeg tror også elevene skjønner hvorfor vi strenger.

Hun skjønner at en streik er utfordrende.

Inger Gjørva og arbeidsplasstillitvalgt Ingunn Brevik ved Fagerlia videregående skole, begge i Unio.

Lærer Inger Gjørva og arbeidsplasstillitsvalgt Ingunn Brevik er klare for streik.

Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det er alltid sånn med streik at det går utover brukeren, men vi håper på en kort streik, at det blir en løsning kjapt og at elevene får det beste utbyttet de kan få, men vi er nødt til å streike når vi ikke for gjennomslag.

Streiken rammer også flere grunnskoler og videregående skoler i Bærum.

En av ungdomsskolene er Ramstad på Høvik med litt under 600 elever fordelt på 22 klasser. Her er 42 av skolens 59 lærere tatt ut i streik.

Rektor Susanne Norberg, Ramstad skole i Bærum

Rektor Susanne Norberg ved Ramstad ungdomsskole.

Foto: Privat

– Konsekvensene for skolen blir at elevene får et redusert opplæringstilbud, sier rektor Susanne Norberg.

På hvilken måte blir opplæringen redusert?

– For noen klasser vil det nesten ikke bli noen opplæring i det hele tatt, sier Norberg.

Disse elevene får en veldig kort og komprimert skoledag.

Andre klasser der lærere ikke er organisert i Utdanningsforbundet, vil få nærmest normale skoledager.

Beklagelig med streik

I Trondheim er over 1.000 medlemmer i Unio tatt ut i streik, der de største fagforeningene er utdanningsforbundet og norske sykepleierforbund. 18 skoler og 19 barnehager er berørt.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, beklager seg ovenfor de som nå rammes av streiken.

– Jeg må være den første til å beklage at det ble streik. Dette vil ramme en uskyldig tredjepart, og det er aldri ønskelig. Når situasjonen ble som den ble og arbeidsgiver ikke møtte oss på våre krav, så ble det sånn. Da er vi nødt til å bruke streik som et virkemiddel, sier hun til NRK.

Gry Camilla Tingstad

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad.

Nå gjør de seg klare for å sitte streikevakt.

– De første starter klokka sju i dag. For de fleste andre enheter er det streikevakter på post fra åtte.

Hun er usikker på hvor langvarig denne streiken vil bli

– Vi er åpen for en ny runde med arbeidsgiver når som helst. Vi ønsker ikke en langvarig streik.

Disse streiker