Disse nøstene får forskerne til å smile

Så langt i år er det registrert 119 fjellrevvalper i 11 fjellområder i Norge. Nå håper forskerne at disse valpene skal være med å berge den truede arten.

Fjellrevyngling på Saltfjellet

Fjellreven er en kritisk truet art med ekstremt høy risiko for å dø ut. Det er bare 200 voksne fjellrevindivider i Norge. Disse valpene er født på Saltfjellet.

Foto: Vegar Pedersen

– Det ser svært bra ut, også på svensk side ser det veldig bra ut, til tross for at det ser ut til å være lite lemen, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, i Miljødirektoratet.

Seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Miljødirektoratet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad.

Foto: Miljødirektoratet

Forskerne er optimistisk, selv om de er helt i begynnelsen av overvåkingssesongen. Så langt er det registrert 119 nye valper i tilsammen 25 kull i 11 ulike fjellområder (se oversikt lenger ned i saken)

I såkalte «lemenår», eller toppår for smågnagere, lever revene godt. I bunnår er det svært få valper som blir født, og enda færre som lever opp. Det gjør dem sårbare, for arten har kort levetid.

– I snitt lever fjellreven i tre-fem år. Men i Sverige har de funnet en fjellrev som levde i 12 år, som hadde fire-fem store kull, og ble kalt «drottningen», forteller Bolstad.

Rødreven er en trussel

Fjellrevyngling i Junkeren i Rana 2015 - 2 blå og 1 hvit valper.

Fjellereven har sin hovedutbredelse i fjellområdene langs grensen mellom Norge og Sverige, og har i lengre tid vært en av Skandinavias mest truede dyrearter. Disse to er fotografert i Junkeren i Rana.

Foto: Vegar Pedersen, SNO

Fjellreven ble nærmest utryddet som følge av jakt. I 1930 ble revene fredet, men da hadde jegerne gjort stor skade på den sårbare bestanden.

– Den største trusselen i dag er rødrev. Rødreven tar over flere og flere fjellrevhi. I tillegg er lemensyklusen varierende, noe som har en sammenheng med klima og mer ustabilt vinterklima, sier Bolstad.

For den hissige gnageren er avhengig av å yngle under snøen, men mye mildvær, ising og vann, i stedet for snø setter en stopper for at de får unger.

Status årets ynglinger av fjellrev 2017

Fjellområde

Kommune

Antall kull

Antall valper

Merknad

Finse

Ulvik

1

min 7

Reinheimen

Rauma

1

min 5

Snøhetta

Lesja

3

min 9

Snøhetta

Oppdal

6

min 35

Snøhetta

Dovre

3

min 17

Knutshø

Oppdal

2

min 15

Sylan

Tydal

2

min 5

Blåfjella

Lierne

2

min 5

Hestkjølen

Lierne

2

min 8

Junkeren

Rana

2

min 6

Saltfjellet

Saltdal

2

min 7

1 kull drept av jerv

Totalt

25 kull

min 119

– Derfor vi driver med tilleggsfôring, for å berge dem ut av de sviktende lemensyklusene. Så vi håper vinterklimaet blir mer stabilisert, forteller han.

Så på at jerven drepte fem valper

Døde fjellrevvalper , drept av jerv i Saltfjellet.

Her har jerv tatt ut et helt kull med valper i Saltfjellet våren 2017.

Foto: Jim Tovås Kristensen, Statskog Fjelltjenesten

I tillegg er den lille reven utsatt for angrep fra andre dyr. Det ble utmarkskonsulent Jim Tovås Kristiansen i Fjelltjenesten vitne til da han overnattet i telt et stykke fra et fjellrevhi for to uker siden.

– Jerven stupte bak en tue og tok en valp. Sekunder etter var valp nummer to tatt, skriver han i en e-post til NRK.

– Da hadde den drept fem valper. Fjellrevtispa eller hannen viste seg ikke denne morgenen. Dette, i tillegg til at valpene var veldig små, gjorde at jerven hadde en enkel jobb, skriver Kristiansen.

Griper ikke inn

Men til tross for at myndighetene bruker store ressurser på å avle fram nye rever og berge bestanden, griper de ikke inn når revekull blir angrepet.

– Vi skal ikke ta bort jerv, selv om han er i nærheten av fjellrevautomater. Det er sjelden at jerv går til angrep på valper, sier Geir Heggmo som er fagansvarlig på fjellrev i Nordland Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.

Fjellrevyngling i Rana kommune sommeren 2015. Mange blå valper ved hiet.

I enkelte områder har fjellreven vært helt utdødd, inntil prosjektet ble påbegynt. Men her i Rana kommune ser de ut til å trives.

Foto: Vegar Pedersen SNO