Disse militærbasene kan forsvinne

Forsvarssjefen får råd fra sine egne om å kutte kraftig i antall baser for å kunne bruke mer penger på operative styrker viser hemmeligstemplede dokumenter NRK sitter på.

Kystvakten på Sortland

KAN BLI FLYTTET IGJEN: Kystvaktbasen på Sortland foreslås nedlagt og ledelsen skal samlokaliseres med Marinens hovedkvarter på Haakonsvern i Bergen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Interne notater og graderte dokumenter som NRK har fått tilgang til viser at en rekke baser og militærleirer er i spill når forsvarssjefen skal legge fram sitt fagmilitære råd for regjeringen til høsten.

Dokumentene som blant annet er en såkalt konseptuell innretning basert på vurderinger fra kjernegruppen og føringer fra forsvarssjefen selv – tegner et helt nytt basekart i Norge.

1. Sjøforsvaret vil flytte Kystvaktledelsen til Bergen

Kystvaktbasen på Sortland foreslås nedlagt og ledelsen skal samlokaliseres med Marinens hovedkvarter på Haakonsvern i Bergen. Ramsund utenfor Harstad blir eneste base i nord.

Kystjegerkommandoens (KJK/TBS) base i Harstad foreslås også lagt ned. Kystjegerkommandoens oppgaver blir overtatt av et ubemannet luftbårent system.

Kystvaktens ledelse på Sortland

SE VIDEO: I 2012 ble Kystvaktens ledelse flyttet til Sortland, nå kan den bli flyttet igjen.

2. Luftforsvaret vil drifte færre flystasjoner

Ørland i Trøndelag blir som tidligere vedtatt hovedbase for de nye F35-jagerflyene, mens Evenes bygges opp som framskutt base i Nord-Norge.

Bardufoss og Andøya flystasjon foreslås lagt ned.

Orion-flyene anbefales faset ut.

Den militære skoleflyseksjonen på Bardufoss foreslås også avviklet.

Rygge trekkes fram i et internt notat som NRK sitter på, som mulig militær base i sør dersom dette er ønskelig i tillegg til Ørland og Evenes.

3. Hæren vil flytte styrker til Finnmark fra Indre Troms

Porsangmoen leir i Finnmark tas i bruk av 2. bataljonen som flyttes fra Skjold leir i Indre Troms.

Ingeniørbataljonen foreslås også flyttet fra Skjold.

Kystvaktsjef Sverre Engenes

Kystvaktsjef Sverre Engenes ved broen på KV Barentshav.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Setermoen og Rena videreføres som baser for hærens bataljoner.

Skjold blir alliert treningssenter. Heggelia leir i Målselv fraflyttes og legges ned.

I tillegg skal grensevaktbataljonen i Sør-Varanger styrkes.

– Kan se dumt ut

Kystvaktbasen på Sortland huser i dag også kystvaktens ledelse, som ble flyttet dit fra Oslo så sent som i 2012 – nå kan den altså bli flyttet igjen.

Dette er løsninger som nå diskuteres og det er vi kjent med. Det kan selvsagt se dumt ut dersom vi flytter igjen, men vi må gjøre det beste ut av de pengene og ressursene vi har. Om forsvarssjefen vil flytte oss til Haakonsvern for å bevare kampkraften vår, støtter vi det, sier kystvaktsjef Sverre Engenes til NRK.

Ordførere reagerer

Ordfører i Sortland, Grete Ellingsen

Ordfører Grete Ellingsen i Sortland kan miste 90 arbeidsplasser dersom kystvaktbasen forsvinner.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Men hos lokale ordførere blir ikke kuttforslagene tatt godt imot. På Sortland er kystvaktens base en hjørnesteinsbedrift med 90 ansatte, påpeker ordfører Grete Ellingsen (H).

Jeg har ei klar forventning om at regjeringen ikke kutter i Forsvaret i nord – men heller øker satsingen her, sier Ellingsen til NRK.

Også hos ordføreren i Målselv kommune i Indre Troms kommer disse kuttforslagene uventet og overraskende.

Jeg forstår at man ønsker å ha styrker i Finnmark, men å tømme Skjold leir virker veldig dramatisk. Det er en svært viktig leir for lokalsamfunnet der, sier ordfører Helene Rognli (H).

– Ingenting er fredet

Mandag besøker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kystvaktbasen på Sortland og orlogsstasjonen på Ramsund for å snakke med de ansatte der.

Til NRK sier hans pressetalsmann at de ikke ønsker å kommentere enkeltforslag før det fagmilitære rådet legges fram 1. oktober.

Det er ingenting som er fredet i denne prosessen, men vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sier major Vegard Finberg.

– Vi har rammene våre, og innenfor disse rammene må vi se på alt, Finberg til NRK.

Grafikk

Slik kan det nye kartet over militære baser i Norge bli seendes ut.

Foto: NRK