Hopp til innhold

Disse kommunene vil fylkesmannen tvangssammenslå

Fylkesmannen i Nordland ønsker å slå sammen flere kommuner i Salten, Lofoten og Evenes. Flere av tilrådningene strider mot både innbyggernes og lokalpolitikernes ønske.

Fylkesmannen i Nordland har foreslått nytt kommunekart i Nordland.

I dag la fylkesmannen i Nordland, Hild-Marta Solberg, fram sitt forslag til sammenslåing. Disse endringene ønsker fylkesmannen:

  • Narvik og Evenes slår seg sammen
  • Moskenes, Flakstad, Vestvågøy slår seg sammen
  • Røst, Værøy og Bodø slår seg sammen

Her foreslår fylkesmannen at kommunene slår seg sammen innen 2020.

Videre foreslår fylkesmannen videre prosesser i disse kommunene:

  • Tjeldsund med Harstad
  • Ballangen med Narvik
  • Tysfjord med Narvik og Hamarøy (forslaget går ut på å dele Tysfjord hvor hver sin del går til Narvik og Hamarøy)
  • Steigen med Bodø
Nye Nordland 2

Værøy-ordfører: – Jeg har litt klump i magen nå

Nordland er det fylket i landet med flest kommuner og motstanden mot kommunesammenslåing har vært stor. I enkelte kommuner svarte hele 97.6 prosent av innbyggerne at de ikke ønsket å bli del av en større kommune.

Også i flere av kommunene hvor Fylkesmannen foreslår sammenslåing, har innbyggerene vært tydelig på at de ikke ønsker en sammenslåing.

Blant dem er Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes, der både innbyggerne og politikerne takket nei til å bli en del av en større kommune. Nå kan de derimot bli nødt.

– Jeg er litt overrasket og usikker på hva dette betyr i prakis. Vi har jo en helt annen holdning lokalt. Vi ønsker å være alene, sier ordfører på Værøy, Dagfinn Arntsen, der over nitti prosent av innbyggerne som deltok i folkeavstemningen sa at de ønsket å stå alene.

– Jeg har litt klump i magen nå.

Også ordfører på Røst er i stuss over tilrådningene.

– Dette syntes jeg var litt i overkant. Dette kommer til å bli en kjempeutfordring, ettersom vi er så klare på at vi ønsker å være alene. Vi befinner oss langt fra land og er et eget lite samfunn, men nå vi bare se hva som skjer, sier Tor-Arne Andreassen.

Værøy i Lofoten

Fylkesmannen anbefaler at Værøy kommune slår seg sammen med Bodø.

Foto: Jon Olav Larsen

– Stort reformbehov i Nordland

Ingen kommuner i Nordland har så langt blitt enige om sammenslåing, slik flere andre kommuner i landet har blitt.

Men med 44 kommuner, hvor nesten halvparten av dem har under 2000 innbyggere, har regjeringen vært tydelig på ønsket om å redusere antallet betraktelig. Også Fylkesmannen i Nordland, var i dag klar på at enkelte endringer i kommunestrukturen bør gjøres.

– Nordland er kanskje det fylket hvor reformbehovet er størst. I løpet av de siste tyve årene har mange kommuner mistet en betydelig andel av sine innbyggere. Det får konsekvenser for økonomien og bevilgninger fra sentralt hold. Behovet for en endret kommunestruktur er derfor høyst tilstede.

På Helgeland er det ingen avklarte strukturendringer, men Solberg ønsker at flere småkommuner fortsetter med nabosamtaler.

Sanner takker for rådene

Kommunalminister Jan-Tore Sanner vil ikke kommentere de lokale prosessene, men sier han har sett fram til å få tilrådningene fra fylkesmennene.

– Fylkesmennene kjenner kommunene og velferdstjenestene deres godt. Deres anbefaling vil være en viktig del av grunnlaget når vi skal komme med en anbefaling til kommunestruktur til Stortinget våren 2017.

Hvor mange kommuner det til slutt blir i Nordland, avgjøres av Stortinget til våren.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, sier det er et stort behov for en kommunereform i Nordland, men at ikke alle kommunene er modne for det.

Foto: Ola Helness / NRK