Disse bjørnungene er historiske

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland. De kan gå en uviss fremtid i møte.

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland.

Disse unike videobildene viser tre bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark i Nordland. Foto: Tore Veisetaune, Statens naturoppsyn/Statskog fjellstjenesten

– Dette er historiske bilder. Vi må helt tilbake til 1956 for å finne sist gang bjørnunger ble påvist i Nordland, sier Vegar Pedersen entusiastisk.

Han er rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn og svært glad for at kollegaene hans var på rett sted til rett tid for få dager siden.

Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn (SNO)

Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn sier bildene er historiske.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Pedersen anslår at de tre bjørnene er halvannet år gamle og at de har overvintret i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal. Det var en slags tilfeldighet som gjorde at de tre ble oppdaget.

– Binna, altså mora deres, var radiomerket. Vi hadde en mistanke om at hun kunne ha fått unger, men det er lenge siden vi har fått signal fra henne. Etter litt detektivarbeid fikk vi konstantert at hun faktisk har unger.

Kan klare seg selv

Hva som har skjedd med selve binna er mer usikkert. Signaler fra radiosenderen indikerer at hun kan være død, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

– De er store nok til å klare seg selv, men vi ønsker å finne ut hva som har skjedd med binna, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn til nettsiden.

Rovviltansvarlig Vegar Pedersen anslår at binna kan ha dødd i løpet av det siste halve året. I fjor høst var sist gang de fanget opp signal fra henne.

– Jeg tror det er et felles ønske om å finne ut hva som har skjedd med henne. Forhåpentligvis kan vi komme oss inn i området, krype inn i hiet og finne dødsårsaken.

– Hva betyr det for ungene at mora ikke er der?

– Det vet vi ikke ennå, men det kan gå bra. I nord bruker bjørnunger å følge mødrene i over to år, men lenger sør i landet er det vanlig at bjørnungene separeres fra mora i den alderen. Det trenger altså ikke bety at de ikke klarer seg på egenhånd, men det vil tiden vise.

Første ynglende bjørn

Den aktuelle binna har vandret mellom riksgrensen og et område i Sulis i Saltdal kommune i Nordland. De siste årene er det registrert om lag sju bjørner i Nordland, ifølge Pedersen.

– Dette er hannbjørner som har kommet fra Sverige og dratt tilbake igjen. Vi ligger i grenseområdet til tette bjørnebestander på svensk side, og har ikke hatt ynglende bjørn frem til nå.

Ifølge Miljødirektoratet er bestandsmålet for fylket ett årlig kull av bjørn, og Rovdata er gjort oppmerksom på det aktuelle kullet.