Diskuterte ny flyplass

I dag møtte Bodø-ordfører Ida Pinnerød samferdselsminister Jon Georg Dale for å diskutere finansieringen rundt flytting av flyplassen i Bodø. Det er klart at det må mer penger på plass. Utfordringen er at Avinor må få på plass finansieringen av den nye flyplassen før den bygges, samtidig som kommunen ikke kan videreutvikle og selge landområdene før flystripen er flyttet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og ordfører Ida Pinnerød
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK