Diskuterer Sametinget på brun pub

Med sametingmotstander fra Frp på gjestelista inviterer Høgskolen i Nordland til åpen debatt om Sametingets eksistens på av Bodøs brune puber.

Plenumsmøte, Sametinget

TRENGER VI SAMETINGET? Det spør Høgskolen i Nordland og inviterer til åpen debatt på en av Bodøs bruneste puber.

Foto: Allan Klo / NRK

Stortingsrepresentant og harstadværing Per-Willy Amundsen (FrP) har flere ganger tatt til orde for å legge ned Sametinget. Nå skal han og tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) møtes til debatt rundt Sametinget og dets rolle på Piccadilly Pub i Bodø.

Aili Keskitalo

TIL BODØ: Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Per-Willy Amundsen håper at valget av brun pub vil gi en annen type diskusjon enn om debatten hadde blitt holdt i et audiotorum på Høgskolen.

– Det blir en mer folkelig ramme. Og jeg håper det kommer noen andre enn akademikere fra høgskolen. Dersom jeg kan påvirke noen høgskolefolk er det bra, sier Per-Willy Amundsen.

Apartheid-system

Det kan trengs, ifølge sametingsmotstanderen.

– Universitets- og høgskolefolk er rørende enige om at Sametinget er en fornuftig ordning. Og jeg tviler på at de har vurdert dette rent prinsipielt. Er det riktig at gener og rasetilhørighet skal gi særfordeler når det gjelder stemmerett, valgbarhet og andre rettigheter? Det er ikke særlig demokratisk. Et slikt system ligner på apartheid. Hele fundamentet i Sametinget og Finnmarkseiendommen er forskjellsbehandling basert på etnisitet, sier Amundsen.

For to år siden foreslo Fremskrittspartiet i Stortinget å legge ned hele Sametinget, men forslaget ble nedstemt. I dag har FrP tre representanter på Sametinget i Karasjok. Disse jobber fortsatt for å legge ned samenes øverste folkevalgte forsamling.

Per-Willy Amundsen FRP

TIL BODØ: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP).

Foto: Knut Falch / SCANPIX

– Vi burde heller sørge for at samer som bord i nord deltar på samme vilkår som resten av befolkningen, sier Amundsen.

Samepolitikk viktig

For selv om Amundsen ønsker å legge ned Sametinget, mener han at samepolitikken er viktig.

– Norge har et særskilt ansvar i forhold til å bevare samenes kultur og språk. Men man trenger ikke en egen folkevalgt forsamling for å gjøre det, mener han.

Debatten torsdag arrangeres som en del av Samisk kulturuke i Bodø, i samarbeid med Bodø kommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.