NRK Meny
Normal

Direktør i kriminalomsorgen: – Kan bli utfordrende å overta fangetransporten

Direktøren for kriminalomsorgen i region nord mener lange avstander og værforholdene kan bli utfordrende hvis de overtar transporten av varetektsfanger fra politiet.

Bodø fengsel, inngang

NYE OPPGAVER: Regjeringa ønsker å overføre ansvaret for fangetransport fra politiet til kriminalomsorgen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Jorid Midtlyng

Direktør for kriminalomsorgen i region nord, Jorid Midtlyng.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK Trøndelag

I forslaget til ny politireform som ble lagt frem i forrige uke, foreslås det å jobbe videre med å overføre ansvaret for transport av fanger fra politiet til kriminalomsorgen.

Det er allerede et prøveprosjekt i gang i Telemark, Buskerud og Vestfold og erfaringene herfra vil være utslagsgivende.

Men direktør for kriminalomsorgen i region nord, Jorid Midtlyng, mener dette kan by på vanskeligheter i en landsdel som Nord-Norge.

– Vi har store avstander og vanskelige vær- og føreforhold her. På samme måte som for transporten for politiet i dag, så er det utfordringer med å få det hensiktsmessig i en region med slik geografi, sier Midtlyng til NRK.

Politiet sparer tid

Likevel stiller direktøren seg positiv til at de kan få utvidet oppgavene sine.

– Kriminalomsorgen er åpen for å utvide sin oppgaveportefølje.

På drøyt fem måneder har kriminalomsorgen under pilotprosjektet transportert 1110 fanger og brukt 5576 timer. Dersom prosjektet blir vellykket, vil det bli gjennomført i resten av landet også.

Stortinget har siste ordet

Margunn Ebbesen

Stortingsrepresentant (H), Margunn Ebbesen, mener det er viktig å frigjøre politiets ressurser.

Det er regjeringen som tar avgjørelsen om dette skal bli en realitet, og Stortinget som må bevilge penger. Stortingsrepresentant for Høyre, Margunn Ebbesen, mener det er både riktig og viktig å overføre ansvaret til kriminalomsorgen.

Det er absolutt riktig bruk av ressurser. Og ikke minst viktig for å frigjøre politiets ressurser, sier Ebbesen til NRK.

– Når vil dette tre i kraft?

Så snart vi har evaluert pilotprosjektet skal det opp til behandling på Stortinget. Jeg håper det den vil tre i kraft samtidig som den nye politireformen fra 1. januar 2016.

Laster kart, vennligst vent...

NYE POLITIDISTRIKT: Klikk i kartet eller zoom inn for mer informasjon.