Dette bør du gjøre dersom du observerer skadde dyr

For mange er det vanskelig å vite hva man skal gjøre dersom man observerer et skadd eller dødt dyr. Visste du at du er pliktig til å melde ifra, eller hjelpe dyret?

Rødrev

Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre dersom man kommer over skadde dyr i naturen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det går mot mørkere tider, og det er nå om høsten at flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept i trafikken. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men hva gjør du hvis du skader, eller treffer på et skadet dyr?

Dersom du observerer et dyr som er skadet, er du faktisk pliktig til å melde ifra, eller hjelpe dyret selv.

– Det er bra at folk reagerer på dyr som er skadet. Men vi har ikke noe dyrepoliti som vi ser på TV, sier leder for Viltutvalget i Bodø, Gjermund Carlsen.

Carlsen tror mange blir usikre når de kommer over skadde dyr, og ikke vet helt hva de skal gjøre.

 leder for Viltutvalget i Bodø, Gjermund Carlsen

Gjermund Carlsen er leder for Viltutvalget i Bodø.

Foto: PRIVAT

Hva du skal gjøre kommer an på hvilke type dyr det er snakk om:

Vi har forsøkt å lage en oversikt.

🐾 Tamme dyr: Tamme dyr er dyr som har en eier, og som mest sannsynlig er registrert. Det kan være sau, ku, katt, hund – og så videre.

Finner du et tamt dyr som er skadet skal du alltid kontakte politiet, eller veterinær.

Dyr som er registrerte gjør det enklere å finne eieren. Kjører du på et dyr, eller kommer over et påkjørt dyr, skal du alltid ta kontakt med politiet.

– Når du ringer politiet vil de kunne sette deg i kontakt viltnemnda i kommunen som du er i, forklarer Carlsen.

🐾 Små, ville dyr: Små ville dyr er dyr som lever i det fri. Som pinnsvin, hare og mus.

Dersom du treffer på et skadet lite viltdyr, for eksempel et pinnsvin, og det lider, så kan det avlives.

Men Åshild Roaldset, som er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, er bekymret for at folk har for lite kompetanse til å vurdere om dyret er så skadet at det bør avlives. Og om folk har nødvendig kompetanse til å avlive:

Åshild Roaldset Daglig leder og veterinær, Dyrebeskyttelsen

Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun er bekymret for at folk har for lite kompetanse til å avlive.

Foto: Håkon Sparre

– En feilslått avliving er dyremsihandling og kan til og med være straffbart. Man må vite hva man gjør: dyret skal ikke føle frykt eller smerte. Det aller beste, hvis du ikke har kompetansen, er å kontakte veterinær.

🐾 Store, ville dyr: Store, ville dyr er dyr som lever i det fri. Eksempelvis elg og rådyr.

– Hvis du finner et skadet, stort viltdyr, skal du ringe Viltnemnda eller politiet for videre instruksjoner. Hvis du ikke har mulighet til å vente på viltnemda, er det lurt å markere området der du så dyret – det gjør det lettere for de som skal finne det. Dette gjelder uavhengig av dyrets tilstand, forteller Gjermund Carlsen i Viltutvalget i Bodø.

Rådyr i hage

Et rådyr klassifiseres som et stort viltdyr.

Foto: Anniken Mihle / NRK

– Man kan forhindre skader

Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge mener man kan gjøre mye for å forhindre at dyr skader seg:

Dyrebeskyttelsens tips for å forhindre skader:

  • Bruk refleks på dyret.
  • ID-merk dyret ditt.
  • Hold katter innendørs på natta.
  • Ikke legg igjen søppel i naturen. Alt av søppel kan potensielt skade et dyr.
  • Avpass farten når du kjører. Mørke kvelder kombinert med glatte veier gjør det vanskelig å skulle oppdage og stoppe i tide om et dyr skulle løpe over veien.
Kattunger dumpes
Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å ID-merke dyrene sine.

Roaldset mener det er viktig å huske at det ikke alltid er det beste å ta kontakt med et dyr – hvis ikke de er åpenbart skadet

– Dyr kan bli redde og stresset av menneskelig kontakt.

– I tillegg kan for eksempel fugler drive med flytrening med ungene sine. Det ser vi hver vår. Da er fugleungene veldig sårbare. Finner du en forlatt fugleunge anbefaler vi å eventuelt sette den på et trygt sted. Da vil foreldrene finne den, avslutter hun.

Melde fra om døde dyr

Dersom du kommer over et dyr som er dødt, har også type dyr noe å si for hva du skal gjøre.

Ifølge Dyrevernalliansen skal du ta kontakt med Mattilsynet eller politiet dersom du mistenker at dyret er utsatt for vanskjøtsel eller mishandling.

Dødt vilt kan legges i grøfta, eller i skogen hvor andre dyr kan spise det uten risiko for påkjørsel eller lignende. Mens du bør ta kontakt med politi eller veterinær dersom du finner et dødt husdyr, for eksempel katt, hund eller kanin.