Dieselpriser presser bønder

Dieselprisen har økt med 2,07 kroner per liter på to år, ifølge Budsjettnemnda for jordbruket. – Det er en vekst som slår rett inn i økonomien til hver enkelt bonde. Prishoppet gir ifølge NTB landbrukssektoren en samlet kostnadsøkning på 253 millioner kroner. I tillegg har prisen på strøm og annen energi økt.