Dette var en av de verste flaskehalsene på E6 – i dag åpnet ny vei

Torsdag åpnet E6-strekningen på Helgeland som erstatter den berømmelige «nittigraderssvingen».

Ny E6 på Helgeland

Her ser vi den nye og gamle brua over Langvassåga på E6 Helgeland side om side.

Foto: Jan Fredrik Eliassen/Statens vegvesen

6,5 milliarder kroner brukes i disse dager på å oppgradere 143 kilometer av E6 på Helgeland.

Veien har lenge vært både trafikkfarlig og i svært dårlig stand og mange har derfor gledet seg til ombyggingen.

Oppgraderingen foregår over ti delstrekninger, og denne høsten åpner fem av dem. Først ut er strekningene som går mellom Fallheia–Sandheia og Illhøllia–Tjæraskaret.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier det er godt å se at strekningen nå står ferdig.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Åpningen av den nye 15 kilometer lange veien skjedde torsdag og erstattet dermed den såkalte «nittigraderssvingen», en trang vei og en smal bru over elva Langvassåga som renner gjennom Rana.

«Nittigraderssvingen» har lenge vært en beryktet flaskehals på E6, der veien går, slik navnet beskriver, i nitti grader før man kjører over den smale gammelbrua. Svingen er spesielt vanskelig for større kjøretøy.

– Den har vært en skikkelig flaskehals. Alle som har kjørt E6, har husket denne svingen. Spesielt store kjøretøy og spesialtransport har hatt store problemer, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Etter oppgraderingen skal trafikantene nå kjøre gjennom en 620 meter lang tunnel og deretter rett ut på den nye og langt bredere brua.

– Det gir bedre trafikkflyt og fører i tillegg til at beboerne her får en helt annen hverdag. De slipper å få trafikken helt opp i bebyggelsen, sier Naimak.

Også selve strekningen gjennom Røssvold har vært betraktet som en flaskehals av både Statens vegvesen, næringsliv og innbyggere.

– Denne livsnerven binder Norge sammen, så jeg er svært fornøyd med oppgraderingen.

Ny og gammel vei på E6 Helgeland

Her ser vi illustrasjon av den gamle og nye veien. "Nittigraderssvingen" er merket med rød ring. Illustrasjon: Aas-Jakobsen / Hæhre / Statens vegvesen.

Foto: Illustrasjon: Aas-Jakobsen / Hæhre / Statens vegvesen.

Ministeren åpnet veien

Torsdag var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på plass for å offisielt åpne veistrekningen.

– Det er veldig gledelig å se resultatet. Å oppgradere det norske veinettet bidrar til næringsutvikling og økt trafikksikkerhet. Det er en nødvendighet for å kunne sikre at folk kan bo og jobbe i hele landet, sier Dale, som trekker fram øvrige oppgraderinger på E6 på strekningen mellom Oslo og Gudbrandsdalen, utbedringer sør og nord for Trondheim og veiutbedringer i Finnmark.

– Vi må tenke helhetlig og bygge vei som gjør at folk kan ferdes trygt til skole og jobb over hele landet. Derfor vil vi bruke 1000 milliarder kroner på vei i løpet av de neste tolv årene.

Åpner mer vei før jul

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale var på plass for å åpne veien.

Foto: Silje Guddal / NRK

Senere i høst åpner de neste tre parsellene i prosjektet for trafikk – ytterligere 15,5 kilometer av det nye veianlegget. Disse skulle egentlig være ferdig før til neste år, men entreprenør BetonmastHæhre har fremskyndet arbeidet.

Dermed gjenstår bare de tre nordligste parsellene, omtrent fra Krokstrand og opp til Bolna på Saltfjellet, en del som er ventet å stå ferdig neste høst.

E6 Helgeland

Den kraftige svingen ved Røssvoll. Nye E6 kommer ut av tunnel og går over en ny bru vest for dagens bru.

Foto: Henriette Erken Busterud

E6 Helgeland består av tre delprosjekter:

  • E6 Helgeland nord omfatter strekningen Korgen-Bolna.
  • E6 Helgeland sør omfatter strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
  • E6 Kappskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av ny E6 vest for tettstedene Trofors og Grane.

Se video fra åpningen av veien:

I dag åpner 15 kilometer med ny E6, og noen av de verste flaskehalsene på Helgeland er nå historie. Samferdselsminister Jon-Georg Dale er på plass for gjøre den offisielle åpningen.

I dag åpner 15 kilometer med ny E6, og noen av de verste flaskehalsene på Helgeland er nå historie. Samferdselsminister Jon-Georg Dale er på plass for gjøre den offisielle åpningen.

E6 Helgeland nord

E6 Helgeland nord omfatter strekningen Korgen-Bolna.

Foto: Statens vegvesen