Hopp til innhold

Dette kartet bekymrer redningsarbeiderne

Varmere hav har ført til at fisket har forflyttet seg 300 kilometer lenger nordøst - mot Nordpolen. Samtidig øker cruisetrafikken i de avsidesliggende havområdene.

Marine Traffic

ØKT SKIPSTRAFIKK LENGST NORD: Et skjermbilde fra Marine Traffic viser tettheten av skipstrafikk i de arktiske områdene. På syv år har fiskeaktiviteten forflyttet seg 300 kilometer lengre nordøst.

Foto: Skjerbilde fra Marine Traffic viser tettheten av skipstrafikk i de arktiske områdene

Smeltende havis og varmere hav har ført til at både turister og fiskere trekker stadig lengre nordover.

Men lange avstander, ustabilt samband, kulde og mørke vanskeliggjør redningsaksjoner så langt nord.

Det har så langt ikke lagt noen demper på aktiviteten.

Over tretti ekspidisjonskip er nå under bygging ved ulike verft rundt om i verden, klar til å trafikkere i Arktis.

På Svalbard er cruisetrafikken firedoblet på åtte år, og ifølge prognosene vil 500.000 passasjerer besøke Svalbard eller noen av de 12 cruisehavnene i Nord-Norge i løpet av året.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark sier at Norge ikke er forberedt på en eventuell cruiseulykke i Arktis.

– Skulle det skje en ulykke med en stor cruisebåt er vi ikke der i dag at vi har redningsressurser nok, sier Aspaker.

Bekymringen deles av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. I romjula grunnstøtte tråleren «Northguider» og tok inn vann nord for Svalbard. Da befant nærmeste havgående fartøy som kunne seile i islagte farvann seg mer enn 1000 kilometer unna Longyearbyen.

Redningsaksjon Northguider

Til tross for kraftig vind og temperaturer på 20 minusgrader klarte to redningshelikoptre fra Svalbard å evakuere de 14 om bord i fiskebåten, som havarerte ved Hinlopenstredet nord på Svalbard i romjula.

Foto: Lufttransport

– Det var ganske ekstremt. Sterk kuling, høye bølger, snøbyger og nesten ikke radiokontakt, gjorde redningsoperasjonen svært krevende. Mannskapet på 14 ble reddet, men det var på grensen at vi kunne evakuere dem med helikopter, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS), som forebereder seg på flere slike hendelser.

– Skipstrafikken øker og det øker også risikoen for ulykker i områder langt fra land og lite infrastruktur.

Fikk 35 millioner

Nå har Hovedredningssentralen for Nord-Norge fått 35 millioner kroner fra EU til det femårige prosjektet ARCSAR – søk og redning, og oljevern i arktiske farvann.

21 partnere fra Island, Færøyene, Storbritannia, Irland, Italia, USA, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Norge deltar i prosjektet.

Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør ved Hovudredningssentralen i Nord-Noreg

– Første indikasjon på at tråleren «Northguider» var i en nødssituasjon var signalet fra en nødpeilesender som vi mottok på våre system, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Målet med det nye samarbeidet er å styrke beredskapen, og gjøre det enklere å redde liv.

– Det handler om å etablere et nettverk av myndigheter, organisasjoner og frontlinjepersonell innen søk, redning og oljevern. Vi håper å bli mer effektive for å berge liv.

Målet er at det femårige prosjektet som ble lansert i Roma forrige uke skal gi løsningene som trengs.

– Gjennom utviklingen av ny teknologi og å lære av hverandre skal vi være bedre rustet til å håndtere den økte trafikken som vi vet vil medføre flere ulykker.

Økt skipstrafikk i Arktis

Russland, Kina, Canada, USA og Island er nasjonene som leder an i den økte aktiviteten i Arktis. Øverst i midten ser vi Norge "opp-ned", i forhold til hvordan vi er vant til å se det.

Foto: Illustrasjon: Greg Fiske

Overrasket over antallet små fiskebåter

Ifølge NASAs Earth Observatory har havisen i Arktis forandret seg drastisk de siste 40 årene og minket både i utstrekning og i tykkelse.

En studie fra Tufts University i Massachusetts viser at tyngdepunktet for fiskeaktivitet på sju år forflyttet seg 300 kilometer lenger nordøst – mot Nordpolen.

Forskerne bak studien var overrasket over at relativt små fiskefartøy trakk stadig lenger nordover i arktiske farvann.

– Antall små båter i Arktis, øker raskere enn antallet store skip, sier kartografiekspert Greg Fiske ved Woods Hole Research Center, som står bak studien til NRK.no.

Allerede har både Nordvestpassasjen og Nordøstpassasjen vært isfrie, og Nordøstpassasjen kan forkorte reisen drastisk i forhold til transport via Suezkanalen.

– Det er mer trafikk i Arktis enn noen gang og antallet øker år for år.

Isfritt i Nordvestpassasjen

Klimaendringene gjør det mulig å seile i Nordøstpassasjen og kanskje også etter hvert i Nordvestpassasjen i større grad.

Foto: nsidc.org