Hopp til innhold

Dette har forskerne aldri sett før

For første gang har forskerne dokumentert isbjørner som spiser på delfiner. Bildene har Norsk Polarinstitutt tatt på Svalbard.

Isbjørn spiser kvitnos på Svalbard

En voksen isbjørn spiser på kadaveret av en kvitnos i juli 2014.

Foto: Samuel Blanc / www.sblanc.com

De nye funnene ble publisert for kort tid siden i en forskningsartikkel i Polar Research. Bildene viser isbjørn som spiser på delfinarten kvitnos.

– Kvitnos besøker Svalbard om sommeren, men de har aldri tidligere blitt observert så langt nord, så tidlig på våren, sier biolog Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt til Vice News.

Aars leder gruppen som har skrevet forskningsartikkelen.

En voksen isbjørn spiser på kadaveret av en kvitnos i juli 2014.

Man antar at delfinene har blitt fanget i isen og blitt gjort til en lett bytte for sultne bjørner.

Foto: SAMUEL BLANC / Afp

Forskerne gjorde de oppsiktsvekkende funnene i april 2014 i Raudfjorden like under 80 grader nord. Senere på sommeren fikk forskerne inn tips om ytterligere kadaver av kvitnos.

Man antar at delfinene har blitt fanget i isen og blitt gjort til en lett bytte for sultne bjørner. Men til tross for at delfinene sikkert vil kunne mette bjørnene for en kortere periode, monner det neppe i lengden. Sel vil fortsatt være den viktigste næringskilden.

– Det er mange isbjørner og kvitnos vil ikke mette alle, men de kan være viktig nok for enkeltindivider likevel, sier Aars.

Isbjørn spiser kvitnos

En isbjørn står ved siden av kvitnosen og et hull i isen som man antar delfinene har holdt åpen for å få puste etter at de ble fanget i isen på Svalbard.

Foto: Norsk polarinstitutt / Jon Aars

Flere arter beveger seg nordover

Kvitnos, som normalt lever i Atlanterhavet mellom Europa og Canada, er en blant flere arter som beveger seg stadig lenger nordover ettersom den globale temperaturen stiger.

Man antar at delfinene har blitt fanget i isen og blitt gjort til en lett bytte for sultne bjørner.

– Vi har sett at hannbjørnene er i dårligere form de årene det er lite havis, men det ser foreløpig ikke ut til å ha fått store konsekvenser for dyrene, sier Jon Aars.

Foto: SAMUEL BLANC / Afp

Forskerne har observert at både sommerfugler, fugler og andre arter har beveget seg mot nord i en tid allerede.

– På Svalbard har isbjørner blir observert mens de spiser på kadavre av spermhval, en annen art som normalt lever i Nord-Atlanteren, sier biologen Andrew Derocher som har studert isbjørnene i 30 år.

Kvitnos ved Hornøya

Om sommeren vandrer kvitnosene nordover til iskanten på begge sider av Atlanterhavet. Den er et relativt vanlig syn langs kysten av Nord-Norge.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Skal telle isbjørner

Jon Aars og hans kollegaer fikk i år ti millioner kroner over statsbudsjettet til å telle isbjørner på Svalbard. I tillegg driver polarinstituttet med grundig forskning på de store dyrene, skrev NRK i april.

– Vi ønsker å vite mest mulig om dem. Vi ser om det er noen spesielle ting som kan påvirke levevilkårene deres, sier Aars.

Det blir stadig mindre havis i Arktis. Isbjørnen er avhengig av havisen. Den jakter blant annet etter sel der.

– Vi prøver nå blant annet å finne ut om isbjørnene blir lidende når havisen ikke er så utstrakt som tidligere, sier Aars.

Så hvordan har isbjørnene det?

Så langt har forskerne funnet ut at isbjørnene har det fint på Svalbard.

– Vi har sett at hannbjørnene er i dårligere form de årene det er lite havis, men det ser foreløpig ikke ut til å ha fått store konsekvenser for dyrene, sier Jon Aars.

Forskerne fra Norsk Polarinstitutt måtte gjøre deler av isbjørnforskningen på denne binna mens ungene ennå ikke var bedøvet. Video: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt

Forskerne fra Norsk Polarinstitutt måtte gjøre deler av isbjørnforskningen på denne binna mens ungene ennå ikke var bedøvet. Videoen er fra 2011. Video: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt