Dette er teoriene for hvorfor «Viking Sky» fikk motortrøbbel

Det skal ha vært en teknisk systemsvikt som førte til overbelastning på motorene på «Viking Sky», ifølge kilder.

Viking Sky ved Hustadvika

Cruiseskipet «Viking Sky» fikk store problemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal. Havstrekket ligger i sjøveien mellom Molde og Kristiansund.

Foto: Torgeir Are Sortehaug

Ved NTNU og Fagskolen i Troms diskuteres det heftig om hva som kan ha vært grunnen til motorstansen cruiseskipet MS «Viking Sky» opplevde i helgen.

Hendelsen granskes av Sjøfartsdirektoratet, politiet og Havarikommisjonen, men ifølge kilder NRK har vært i kontakt med skal årsaken være såkalt «overload» på motorene.

Dette betyr at systemene som styrer motorene har sviktet, som har ført til en overbelastning i den kraftige sjøen.

Alexander Granslo er avdelingsleder ved skipsoffisersutdanningen ved Fagskolen i Troms, og sier at overbelastning godt kan være grunnen til motorstoppen.

Alexander Granslo

Alexander Granslo er avdelingsleder ved skipsoffisersutdanningen ved Fagskolen i Troms, sammen med student Tor Erik Jensen.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

– I og med at alle dieselmotorene stanset, så er en slik svikt absolutt et mulig scenario, sier Granslo.

Tre muligheter

Granslo forklarer at det innad i fagmiljøet diskuteres hva som er den egentlige grunnen til motorstansen til skipet, som nå ligger til kai i Molde.

Han sier det er vanskelig å konkludere uten å kjenne til spesifikasjonene på skipet.

– Uten å vite hvor mange sjøvannsinntak det har, hvor mange fuelsystem, og andre viktige detaljer, så kan ikke vi konkludere med noe.

Granslo presenterer tre hovedteorier til Viking Sky-hendelsen:

  • Det kan ha kommet luft inn i sjøvannsinntaket, slik at du ikke får tilstrekkelig kjøling til motorene. Dette er derimot usannsynlig hvis skipet har flere sjøvannsinntak.
  • Har skipet bare ett fuelsystem kan du få sedimenter som har blitt virvlet opp i drivstoffet inn i filteret, på grunn av urolig sjø. Dette kan stanse alle fire motorene hvis skipet kun har ett system for drivstoff.
  • Datamaskinen som styrer motoren har ikke fungert tilstrekkelig, noe som har ført til overbelastning på motorene.

En annen mulighet de har diskutert er at skipet har mistet strømtilførselen, men det forklarer ikke hvorfor alle motorene stoppet samtidig.

Viking Sky

Statens havarikommisjon, politiet, motorprodusenten og de ansvarlige for mannskapet starter nå undersøkelser av Viking Sky.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

– Båten er bygget med fire dieselgeneratorer som produserer strøm, også har de to elektromotorer som driver de to propellene. Hvis det er blitt feil i distribusjonen av strøm, så er det sannsynlig at de har mistet framdriften, men det forklarer ikke dieselmotorene som stanset.

Lignende tilfelle ved Stad

I 2003 fikk den daværende nye Hurtigruten MS «Midnatsol» også motortrøbbel ved Stadthavet.

Midnatsol i havsnaud ved Stad i 2003

Hurtigruteskipet MS «Midnatsol» holdt på å forlise på Stadthavet i 2003. Årsaken til maskinstansen var en svikt i kjølesystemet, som skyldtes en kombinasjon av et tett lufterør og to stengte ventiler – som skulle vært åpne.

Foto: Redningsskøyta

Den gangen var det sjøvannssystemet som skal kjøle av motorene som gjorde at en dramatisk situasjon utspilte seg.

Eilif Pedersen er professor og studieprogramleder for maritim teknikk ved NTNU. Han

Han understreker at det fort blir spekulasjoner om mulig årsakssammenhenger når man ikke har nok kjennskap til både skip og hendelser som utløste dette.

– Men av de mer plausible mulighetene er motorhavari på grunn av manglende kjøling. Svært mange av de systemer som motoren er avhengig av for å kunne drive propellene med tilstrekkelig kraft krever god kontroll med temperaturene på motoren og i smøroljen.

Pedersen forklarer at dersom det skulle bli for stor grad av luft i sjøkjølevannsinntakene på grunn av store bølger vil pumpene som driver sentralkjøleanlegget raskt få redusert kapasitet og følgelig redusert kjølekapasitet.

– Dette vil kunne medføre forhøyede temperaturer på motoren noe som vil kunne føre til motorhavari hvis ikke overvåkingssystemene klarer å korrigere dette på en kontrollert måte.

Eilif Pedersen

Professor og studieprogramleder for marin teknikk ved NTNU, Eilif Pedersen.

Foto: NTNU

Pedersen peker også på andre mulige forklaringer.

– Det er imidlertid en rekke andre muligheter og problemer med brennoljesystemene, smøroljesystement og ikke minst problemer med elektriske kraftoverføringssystemene da dette skipet har et diesel-elektrisk fremdriftssystem, sier han til NRK.