Dette er Norges beste by på digital utvikling

Bodø troner øverst på seierspallen etter en omfattende undersøkelse av Norges 30 største kommuner. – De har gjort en fantastisk innsats, sier Telenor.

ida pinnerød

Ida Pinnerød mottok prisen i dag på Fornebu. Hun råder andre kommuner til å tørre og utforske digitale løsninger, og håper Bodø kan gå foran som et godt ekesmpel.

Nordlandskommunen har scoret høyt i til sammen tre kategorier; mobilnett, fast bredbånd og digitale kommunale tjenester.

– Det er veldig stas, og fint å tenke på at vi kan gå foran med et godt eksempel, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap).

– Digitalisering gir mer tid til alle

Ordføreren påpeker at god dekning og fart er nøkkelen til gode digitale kommunale tjenester.

– Digitalisering gir bedre tid. For eksempel på sykehjem kan de ansatte bruke mer tid på å være sosiale med beboerne, fordi saker som rapportskriving kan nå løses digitalt.

Flere digitale tjenester gjør at færre trenger å møte saksbehandlere, men dette fører også til at oppgaver utført mennesker blir erstattet med digitale løsninger.

Dermed kan arbeidsledighet bli et problem, og Norge står ovenfor en omstillingsprosess.

– Banknæringen ser for eksempel at flere ting løses av data. Derfor er det veldig viktig å kunne videreføre deres kunnskap i nye typer stillinger.

Store forskjeller mellom kommunene

Telenors undersøkelse utført av analysebyrået Nexia, viser store forskjeller mellom første- og sisteplass.

– Noen kommuner er mer i møtekommende for utbygging enn andre. Det er viktig med et godt samarbeid og at kommunene legger til rette for utbygging, forteller Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor.

Caroline Lunde

Informasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde mener utbygging av bredbånd og mobilnett, ville vært lettere hvis Norge innførte like regler som i Danmark.

Foto: Telenor

Samtidig som undersøkelsen ble utført i Norge, ble den også utført i Danmarks 30 største kommuner.

Men her er resultatet jevnt.

– Danmarks regjering har nasjonale graveregler, som betyr at kommunene har samme regler for utbygging i alle kommunene.

I Norge stilles det foreløpig ikke slike krav, dermed er reglene for utbygging forskjellig fra kommune til kommune.

Strålingsfrykt hindrer utbygging

Utbyggingsviljen for mobilnett er ikke like stor som viljen til å bygge ut fast bredbånd.

– Særlig i Stavanger og Sandnes er det vanskelig å få satt opp mobilmaster på grunn av strålingsfrykt.

Lunde mener dette er totalt ubegrunnet frykt.

– Det er viktig å understreke at ingen av mastene er i nærheten av å bevege seg over grenseverdiene fra Statens strålevern.