NRK Meny
Normal

Dette er det farligste du kan gjøre i trafikken

Sitter du i egne tanker mens du tekster på mobilen når du er ute og kjører? Det bør du slutte med, for da utgjør du en stor fare i trafikken.

Sjåfør bruker mobiltelefon under kjøring

Sjåfører som tekster og surfer på mobiltelefonen utgjør en stor trafikkrisiko.

Foto: Andreas Sundby / NRK

NRK skriver i dag om at dagdrømming i trafikken er farligere enn å snakke i mobilen.

Forsker Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institutt har sett nærmere på hvilke forstyrrelser som utgjør størst risiko for bilister langs veien.

Fridulv Sagberg

Forsker Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institutt.

– Vi har spurt bilførere som har vært utsatt for trafikkuhell om hva de gjorde da uhellet skjedde. Basert på svarene, er det mulig å si noe om hvilke distraksjoner som utgjør størst risiko, sier Sagberg til NRK.

En ting er hvor farlig en distraksjon er i forhold til hvor mye den øker risikoen for en ulykke - en annen ting er hvor mange ulykker en gitt distraksjon faktisk fører til, understreker trafikkforskeren.

– Mobilbruk, for eksempel, fører ikke nødvendigvis til så mange ulykker, selv om førere som tekster løper størst risiko. Det er fordi det er langt flere som eksempelvis snakker med passasjeren, og som derfor totalt sett bidrar til flere ulykker.

Denne lista baserer seg på risikofaktoren alene. Du kan se hvilke distraksjoner som bidrar til flest ulykker i faktaboken til høyre:

1. Teksting på mobil

Mobil i bil er ok i Sverige men fy i Norge

Det å tekste mens man kjører havner på toppen av denne lista.

Foto: ScandinavianStockPhoto

Dersom du tekster mens du kjører bil, vil det være mellom 20 og 25 ganger større sjanse for at det skal oppstå en ulykke, ifølge ulike undersøkelser. Det plasserer mobilteksting på toppen av lista.

2. Gatenavn, husnummer og lignende

Strandgaten i Bergen

Det å lete etter gatenavn kan by på utfordringer. Her fra Strandgaten i Bergen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Det å lete etter informasjon utenfor bilen, det være seg en gateadresse, et husnummer eller lignende, fører 15-16 ganger større sjanse for ulykker, ifølge Sagberg.

Trafikkforskeren bemerker at det er vanskelig å skille 2., 3. og 4. plassen fra hverandre fordi det alltid vil være knyttet en viss usikkerhet til disse tallene.

– Det er knyttet en økt risiko på 15 til 16 ganger på både dette og de to neste punktene, sier Sagberg.

3. Reklame

Ulovlig reklameskilt

Reklame langs veien kan være en distraksjon.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Reklame langs veien kan også bidra til at fokuset flyttes bort fra trafikken, og kommer på plass nummer tre.

4. Ting som faller ned i bilen

Kaffe bak rattet

En varm kopp kaffe som havner i fanget kan skape en farlig situasjon.

Foto: lev dolgachov / Colourbox

En varm kopp kaffe som tipper over ende, mat som mistes eller CD-plater som faller ned i dørken er alle eksempler på ting som utgjør en fare for at føreren mister fokuset på den øvrige trafikken, og havner på plass nummer fire.

5. Radio

DAB i bil

Å trykke på bilradioen er også forbundet med økt risiko for at det skal skje en ulykke.

Foto: NRK

Det å skru på radioapparatet kommer sist på lista, og gir 10 ganger større risiko for at det skal skje en ulykke.

Derfor er ikke «dagdrømming» med i lista

I den forrige saken som NRK omtalte, fortalte forsker Rune Elvik, også han ansatt ved Transportøkonomisk institutt, at dagdrømming utgjør en større risiko i trafikken enn det å snakke i mobilen.

Sagberg bemerker at dagdrømming ikke er tatt med i de undersøkelsene som han viser til i denne lista.

– Men det finnes upublisert data som tyder på at dagdrømming havner helt i toppen hva gjelder risiko. En fører som dagdrømmer løper sannsynligvis 15 til 16 ganger større sjanse for å bli utsatt for en ulykke, avslutter han.