Dette halsbåndet skal hindre reinpåkjørsler

Et nytt varslingssystem for rein er under utprøving på E6 på Saltfjellet i Nordland.

rein3

Disse halsbandene som er utstyrt med en sender skal festes på reinsdyrene.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Ved hjelp av blinkende lys på toppen av veistikker skal det nye systemet varsle bilister om reinsdyr som er mindre enn 150 meter fra veien.

Reineier Per Ole Oskal er en av dem som tester ut dette ved å ta på reinsdyrene sine et slags halsbånd med en sender.

Han har stor tro på at varslingen kan få ned antall reinpåkjørsler.

– Ja, så absolutt. Det kan bli veldig bra, hvis det fungerer sånn som vi håper det skal gjøre, sier Oskal.

Vil videreutvikle teknologien

For når reinsdyrene oppholder seg nært E6 skjer det ukentlig uhell og nestenuhell.

Hvert år rapporterer reinnæringa i Nordland inn hvor mange reinsdyr som blir påkjørt på jernbane og vei hvert år, og tallene viser en jevn økning de siste årene. Vinteren 2011-2012 ble 256 rein inrapportert, mens tallet på kjørte rein forrige vinter var på 494 dyr.

Nå setter Norsk institutt for bioøkonomi, i samarbeid med Universitetet i Umeå, ut rundt 40 veistikker med mottakere og lys som blinker når ett eller flere reinsdyr er i nærheten.

Testperioden startet i fjor høst og avsluttes i månedsskiftet mars/april. Prislappen er på cirka 300.000 kroner.

Hvis varslingen viser seg å fungere på veiene håper Norsk institutt for bioøkonomi at teknologien kan brukes for å varsle tog også.

rein1

VARSLER OM REIN: Disse lysene skal varsle bilister dersom det er rein i nærheten av E6 på Saltfjellet.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Hele fylket om få år

Forsker Inger Hansen ved Norsk institutt for bioøkonomi sier at prognosene til varslingssystemet ser bra ut, til tross for noen få barnesykdommer.

– Vi er ikke så veldig langt unna. Utprøvingen på Saltfjellet blir en slags finale hvor vi skal instrumentere 400 regn med en sender. Det er alltid mange barnesykdommer med elektronikk og dette er ikke den første generasjonen som tas i bruk.

Prosjektet har ifølge Hansen kostet flere millioner kroner. Finansieringen kommer fra flere land, men på norsk side er det Nordland fylkeskommune som står med investeringen.

Innen ett til to år skal utsatte veier i Nordland fylke være utstyrt med dette varslingssystemet. Etter hvert kan også togsporene bli tryggere for reinen.

– Det har potensial til å tilpasses jernbanen på sikt, men siden tog har så lang nedbremsingstid må de få beskjed i god tid. Det skal være mulig å få koblet opp disse signalene til SMS eller lignende etter hvert som vi utvikler systemet.

rein2

Reineier Per Ole Oskal håper det nye varslingssystemet skal hindre reinpåkjørsler på Saltfjellet.

Foto: Harald Krogtoft / NRK