Dette ble de enige om

Venstre og KrF med én representant hver i fylkesrådet.

Odd Eriksen, fylkesrådsleder i Nordland

INVITERER INN I VARMEN: Fylkesrådsleder Odd Eriksen har fått seg nye bestevenner.

Foto: NRK

Venstres og Kristelig Folkepartis fylkestingsgrupper har inngått avtale med Ap, SV og Kp om samarbeid om budsjettet for 2009. Det er også avtalt å arbeide fram en felles politisk plattform innen 1. februar 2009.

- Vi får med dette større gjennomslag for vår politikk, sier May Valle, gruppeleder for Venstre, etter at Sp ble vraket i fylkesrådet.

Skuffet over eget parti

Hun er svært fornøyd med budsjettet de nå har fått innflytelse i, som ble presentert i en pressemelding fra fylkeskommunen mandag kveld.

Utdanning styrkes med 11 millioner
• Merforbruk innen utdanning i 2008 skal dekkes inn ved årsoppgjøret
Fiske og fangst Meløy vgs opprettholdes
• Helsesøster og miljøarbeidere/psykologtjeneste i vgs styrkes
• Samhandling mellom skole og næringsliv utvikles videre
Ressursfordelingsmodellen for vgs skal gjennomgåes
• Ferga Skutvik – Svolvær opprettholdes som helårsforbindelse også etter 1. januar 2009.
TT-ordninga styrkes med 2 millioner kroner, det jobbes aktivt for å få til et tilfredsstillende drosjetilbud i distriktene
• Til arbeidet med Nordlands historie bevilges 0,5 mill.

Det er også enighet om at V og KrF tiltrer fylkesrådet med ett medlem hver. Disse velges etter at det er enighet om den politiske plattformen. Partiene deltar i fylkesrådets arbeidsmøter.