Dette bildet har lenge vært en skikkelig nøtt for Norwegian

Det haster å få til en avtale med Russland, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Slik det er nå, får ikke selskapet ta snarveien over Sibir. Det setter en effektiv stopper for direkteruter til Asia.

Skjermdump fra Flightradar.no

Få fly over Russland. Årsaken er gamle regler som norske myndigheter nå ønsker å få endret på.

Foto: Flightradar.no

– Vi må få lov til å fly over Russland. Det er det som hindrer oss. Asia burde vært vårt største marked, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Kjos har tatt turen til den store Luftfartskonferansen i Bodø som arrangeres denne uka, og benyttet anledningen til å snakke om viktigheten av å få løst den såkalte «Sibir-floka» – en floke som har skapt hodebry for selskapet i lang tid.

Hvis du ser på skjermdumpen fra Flightradar øverst i denne saken, ser du at det er lite fly over Russland.

Bjørn Kjos

Bjørn Kjos forteller om store ringvirkninger i nord, om Norwegian bare får lov til å fly over Russland.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Årsaken er gamle regler som gjør at det kun er SAS av de skandinaviske selskapene som får fly via Sibir til Asia. Hvorfor det er slik kan du lese mer om i faktaboksen.

Kjos er klar til å åpne en rekke direkteruter til Asia dersom selskapet får lov til å ta «snarveien» over Russland, og han er ikke i tvil om at dette ville gitt store ringvirkninger for reiselivet i Norge og spesielt Nord-Norge.

– Vi har i dag 30 Dreamlinere som flyr til USA. Vi burde hatt minst like mange til Asia, konstater Kjos.

– Turismen er den kanskje viktigste næringen vi skal leve av i fremtida. Vi frakter allerede 1,2 millioner turister til Norge hvert år, og de fleste avlegger Nord-Norge et besøk. Får vi flere flyvninger til Asia vil det gi stor økning i trafikken nordover.

Direkterute til Asia fra Tromsø?

NRK har tidligere omtalt Norwegians framtidsplaner om direkteruter mellom Tromsø og Asia, dersom Sibir-korridoren blir åpnet. Det vil ha stor betydning for eksport av for eksempel sjømatprodukter. Det vil ha stor betydning for eksport av for eksempel sjømatprodukter.

Kanskje kan dette bli en realitet i fremtiden. Som NTB og flysmart24.no nylig meldte, heter det at de fire regjeringspartiene skal «samarbeide med Russland om overflyvningsrettigheter».

Det kan bety at saken for første gang blir eksplisitt prioritert av en regjering, og Kjos sier han er veldig glad for at dette blir satt på dagsorden.

– I dag går store deler av trafikken via Tyskland. Det er tre-fire timer lenger å fly. Alle vil foretrekke å fly mest mulig direkte. Skal vi få de asiatiske turistene nordover istedenfor å sende dem sørover i Europa, så er Russland en nøtt man må knekke.

Norwegian

I dag får Norwegian bare lov til å fly over den sørlige korridoren i Russland. Er destinasjonen asiatiske land betyr det en lang omvei.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Meromsetning i milliardklassen

Ifølge E24 har Norwegian sett for seg Norge og Skandinavia som en hub mellom USA og Asia hvis de får lov til å fly over Sibir.

Da Norwegian ba analyseselskapet Menon Economics om å gjøre beregninger, kom de fram til at nye ruter til Asia over Sibir-korridoren vil kunne bidra til meromsetning på 11 milliarder og 18.000 arbeidsplasser i Norge.

Kjos sier til NRK at «det er ekstremt viktig» at de får muligheten til å kaste seg inn i kampen om de asiatiske turistene.

– Vi har enda mulighet til å fly Asia. Men det begynner å haste, sier Kjos, og skryter samtidig av landsdelen han befinner seg i denne uken.

– Nord-Norge har alt. Fantastisk natur, nordlys og midnattssol. Asiatene reiser ikke til Europa for å få sol og varme.

– Handler om penger

Ifølge seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt er det ikke sikkerhetspolitiske årsaker til at russerne vegrer seg for å åpne opp luftrommet sitt for kommersiell flytrafikk.

Arild Moe, FNI

– Skal Norwegian inn må det lages en ny avtale med Russland. Dette er sikkert en omstendelig prosess, men ikke umulig, sier seniorforsker Arild Moe ved FNI.

Foto: Privat

– Sett fra russisk side handler det om hva de får igjen for å åpne opp. En mulighet er å betale for overflygingsrettigheter. En annen mulighet er å inngå en bytteavtale om rettigheter på flyruter til Norge.

I dag flyr SAS 26 ukentlige flyginger over Sibir, og 19 av disse lander i Kina. For å få tillatelse betaler selskapet høye avgifter som inkluderer royalities til det statlige russiske flyselskapet Aeroflot, som er en konkurrent.

I 2017 møtte Norge og Russland for å forhandle om en ny luftfartsavtale mellom de to landene, men forhandlingene strandet. Hvorfor partene ikke kom til enighet er ikke offentlig kjent.

Moe er overbevist om at penger er et stikkord her.

– Man kan jo anta at Russland ikke har vært interessert i det norske myndigheter hadde å tilby. Eller kommet med forslag som ikke ble akseptert fra norsk side.

Regjeringen: – Et mål at vi skal få det til

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bekrefter at «Sibir-korridoren» har høy prioritet.

– Norske myndigheter har som kjent i lengre tid i luftfartsforhandlinger med Russland forsøkt å forhandle frem overflyvningsrettigheter over Sibir for flere enn ett skandinavisk flyselskap, slik at Norwegian kan få mulighet til å utnytte slike rettigheter. Dette er nedfelt i regjeringsplattformen, og er naturligvis et arbeid vi prioriterer.

Luftfartskonferanse i Bodø

Denne uken gjennomføres en stor luftfartskonferanse i Bodø.

Foto: Gisle Forland / NRK