Normal

Tjeldsund sitt antoniuskors

Tjeldsund har en T og er definitivt den kommunen i Norge som har gått lengst tilbake i tid for å finne motivet til sitt kommunevåpen. En bokstav i form av et kors som for snart 2000 år siden ble brukt til å helbrede helvetesild og fordrive pest.

Sæter i Tjeldsund

Sæter i Tjeldsund kommune.

Foto: Jan M. Eilertsen

Tjeldsund sitt kommunevåpen.

Tjeldsund sitt kommunevåpen.

En T skulle Tjeldsund ha i sitt kommunevåpen. Som den første bokstaven i navnet på kommunen. Men strenge heraldiske regler tillater ikke ordinære bokstaver i våre våpenskjold, derfor måtte man finne på noe annet.

Men Tjeldsund sine folkevalgte ville ikke frigjøre seg fra T’en, og da Tjeldsund kommune i mars i 1988 for andre gang utlyste en konkurranse om hvordan kommunevåpenet skulle se ut, var interessen stor. Det kom inn flere forslag, og til slutt ble man enige om at Tjeldsund skulle ha et antoniuskors. Et helt spesielt kors, formet som en T.

– Antoniuskorset har ikke toppen på seg. Korset er kuttet på toppen, og det arter seg derfor som en T. Og da får du Tjeldsundet, Ramsundet, Hinnøya, fastlandet og Tjeldøya. Det sølvgråe er land og det blå symboliserer havet, forteller avtroppende ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen fra Høyre.

Grunnla det første klosteret

Den Hellige Antonius

Den Hellige Antonius, som er opphavsmannen til Tjeldsund sitt kommunevåpen. Bildet er malt av Piero di Cosimo på slutten av 1400-tallet.

Men hvem var Antonius? Jo, han ble født i Egypt i året 251. Vi skal altså nesten 2000 år tilbake for å finne opphavet til Tjeldsund sitt kommunevåpen. Antonius brukte sitt spesielle kors til å helbrede helvetesild og fordrive pest.

I en alder av 35 flytta han ut i ørkenen og slo seg ned i ei hule på toppen av et fjell, der han levde i ensomhet i nesten 20 år. 54 år gammel steg han ned fra fjellet og grunnla det aller første klosteret sammen med likesinnede.

Terje Nordby har tatt for seg Antonius i sin radioserie «Mytekalender», som ble sendt i NRK P2, for en tid tilbake:

– I fjellet vevde han tepper og dyrket en hage. Han ba også om natten. Og det fortelles at han klagde ved soloppgang over at dagslyset forstyrret hans eget indre lys.

– Til den blinde, fromme fader Didimus sa han at han ikke skulle sørge over manglende syn, for det indre lyset var større enn det ytre. Da enkelte filosofer spurte Antonius over hvordan han kunne klare seg så lenge i ensomhet uten bøker svarte han at naturen var hans bok.

– Stolt

Avtroppende ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen, med kommunevåpenet i ordførerkjedet

Avtroppende ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen, med kommunevåpenet i ordførerkjedet.

Foto: Privat

Men hvor stor kjennskap har Tjeldsund sine innbygger til Antonius?

– Jeg tror folk er mer interessert i kommunevåpenets utforming, hvorfor det ser slik ut som det gjør. Men historien om Antonious og hans kors har det nok ikke vært så veldig mye fokusert på og er heller ikke særlig etterspurt blant folk.

– Slik jeg opplever det er folk bekvem med kommunevåpenet slik det er, og alle som jeg kjenner synes det er et godt kommunevåpen. Våre innbyggere er stolt av det, sier Bjørnar Pettersen.

Hvert år når det er skoleavslutning ved de to videregående skolene i Tjeldsund kommer ordføreren på besøk med velvalgte ord og en liten påskjønnelse til elevene.

– Ordføreren forteller dem at uansett hva som skjer dem i livet så har de en kommune å komme tilbake til. Og så får de hver sin pin med kommunevåpenet, en blomst og en takk for god innsats med lykkønskning videre i livet, forteller Bjørnar Pettersen.

Døde 105 år gammel

Men tilbake til Antonius. Han som egentlig er opphavsmannen til Tjeldsund sitt kommunevåpen. Hvordan gikk med han, og hva forteller legenden? Om det sier Terje Nordby i sin «Mytekalender»:

– En dag sa Antonious at han skulle dø. Og ba om å bli begravet i jorden ved siden av sitt tilholdssted i fjellet. Kort etter ble han syk. Da han døde i en alder av 105 år, den 17. januar år 356, viste hans legeme at hans religiøse hengivelse også hadde medført en usedvanlig sterk helse.