NRK Meny
Normal

Historien bak Sømna sin sølvkløver

Tre kløverblad i sølv som henger fast i hverandre på rød bunn. Som et symbol på landbruket.

Berg i Sømna på Helgeland

Fra Berg, som er en bygd i Sømna kommune på Helgeland i Nordland.

Foto: Even Thorbergsen / Wikimedia Commons

Sømna sitt kommunevåpen

Sømnas kommunevåpen.

Sømna er en av de betydeligste jordbrukskommunene i Nordland, og det gjenspeiler seg i kommunevåpenet.

De tre kløverbladene symboliserer landbruket, og dette motivet var det stort sett enighet om den gangen kommunevåpenet ble bestemt.

Men spørsmålet om hvilke farger kommunevåpenet skulle ha, ble det stor diskusjon om, forteller tidligere ordfører Edmund Dahle fra Senterpartiet.

Ulike farger

– Det gikk jo litt politikk i dette. Og diskusjonene var mange om kløverbladene skulle være grønne, eller sølvfarget. Og ikke minst hvilken farge bakgrunnen i kommunevåpenet skulle ha, sier han.

Flere tok til orde for at bakgrunnen måtte være grønn, mens Arbeiderpartiet som satt med ordføreren, gikk for rødt.

– Ni stemte for rødt, åtte stemte for grønt. Og dermed ble den røde bakgrunnen vedtatt, med en stemmes overvekt, ler Edmund Dahle.

100 gårdsbruk

Edmund Dahle fra Senterpartiet er ordfører i Sømna

Edmund Dahle fra Senterpartiet er tidligere ordfører i Sømna.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Sømna har i overkant 2000 innbyggere, og omfatter et areal på 195 kvadratkilometer. Den kalkrike og brede strandflaten gjør Sømna til en av Nord-Norges neste jordbrukskommuner, med over 25 000 mål fulldyrket jord, fordelt på om lag 100 gårdsbruk.

På kommunesenteret Vik holder Nordnorsk Pensjonistskole til, og Vik var i mange år var kjent for sin planteskole. I dag tilhører planteskolen historien. Sømna grenser til Bindal i sør og Brønnøy i øst og i nord. Og Brønnøy har Sømna et nært forhold til. Ja, faktisk et tidligere ekteskapelig forhold.

– Vi ble tvunget inn i en storkommune som bestod av Brønnøy, Brønnøysund, Velfjord og Sømna. Det starta tidlig på 1960-tallet. Ekteskapet ble oppløst i 1977. Siden da har vi vært egen kommune, til våre stor tilfredshet, sier Edmund Dahle.

Sterk dugnadsånd

Det er mange tanker ordføreren i Sømna gjør seg om den nye kommunereformen der spørsmålet om sammenslåing til storkommuner står sentralt. Edmund Dahle sier han er glad for å bo i Sømna, og han berømmer det innbyggerne har fått til i Sømna. En utpreget distriktskommune, der dugnadsånden er sterk i befolkningen.

– Jeg tror at det beste vi kunne ha gjort på Sør-Helgeland er at vi får være egne kommuner, og at vi fortsetter det gode samarbeidet over kommunegrensene som vi har i dag. Det som generasjoner har vært med å bygge opp.

Ordfører Edmund Dahle er stolt av kommunevåpenet, som han bærer på jakkeslaget sitt.

– Jeg er stolt av å gå med kommunevåpenet. Og jeg registrerer at det er mange som er glad for å få kommunevåpenet vårt som merke, og som setter stor pris på det.

– Dette er viktig for oss. Kommunevåpenet er nedfelt i vår bevissthet, og det gleder meg som ordfører å se at kommunestyremedlemmene går med kommunevåpenet på fintrøya si.

Tilfreds med kommunevåpenet

Men hva om ordfører Edmund Dahle fra Senterpartiet hadde fått bestemme farga på Sømna sitt kommunevåpen i dag, ville han ha bytta den røde bunnfarga ut med ei grønn farge?

– Nei, jeg er veldig godt tilfreds med kommunevåpenet. Det symboliserer den viktigste næringa for Sømna, den viktigste næringa for vår nasjon, ja for hele verden. Jeg synes det var et korrekt vedtak som ble fattet, sier Edmund Dahle.