Saltdal sin rognekvist

En gull rognekvist mot rød bakgrunn. Det er Saltdal sitt kommunevåpen.

Saltdalsfjorden sett fra Europavei 6 ved Setsåhøgda. Tettstedet Rognan sees midt i bildet

Saltdalsfjorden sett fra Europavei 6 ved Setsåhøgda. Tettstedet Rognan sees midt i bildet.

Foto: Wikimedia Commons

Saltdals kommunevåpen

Saltdal sitt kommunevåpen.

Naturen er frodig i Saltdal, og rogna vokser seg stor og sterk både høyt og lavt i kommunen. Ikke uten grunn at saltdalingene har valgt seg en rognekvist i sitt kommunevåpen, der greinene symboliserer Saltdals mange små sidedaler. Så har da også den mangfoldige naturen gitt Saltdal status som nasjonalparkkommune.

Saltdal har om lag 4700 innbyggere og et areal på 2216 kvadratkilometer, med Rognan som kommunesenter.

– Det er mange som tror at motivet i kommunevåpenet har med Rognan å gjøre. Men det er mer en tilfeldighet at senteret i kommunen heter Rognan, sier avtroppende ordfører, Finn-Obert Bentsen fra Arbeiderpartiet.

Kommunevåpen fra 1988

Avtroppende ordfører i Saltdal, Finn-Obert Bentsen

Avtroppende ordfører i Saltdal, Finn-Obert Bentsen fra Arbeiderpartiet.

Det var i 1988 at Saltdal fikk sitt eget kommunevåpen, like etter at Finn-Obert Bentsen begynte i politikken.

– Jeg husker at det kom inn en del ulike forslag med ulike farger, men vi endte opp med rognekvisten enstemmig. Vi ble enig til slutt.

Finn-Obert Bentsen tror rognebærkvisten er godt forankret i Saltdals befolkning. Han har inntrykk av at folk i Saltdal kjenner sitt kommunevåpen, og at man gjennom kommunevåpenet knytter til seg en identitetsfølelse til stedet og dalen der man hører til.

– Selv kjenner jeg en stolthet knyttet til vårt kommunevåpen. Det merker jeg spesielt hver gang jeg får øye på kommunevåpenet vårt, der det enn måtte dukke opp.

En robust kommune

Finn-Obert Bentsen tror det er viktig med symboler, som vi kan identifisere oss med. Som et merke og et kjennetegn på den plassen vi bor og det stedet vi kommer fra.

Rogna med det latinske navnet Sorbus aucuparia har stor utbredelse i Saltdal. Den er hardfør, og den vokser både høyt og lavt. Som brensel er rogna kjent for å holde godt på varmen. Ordfører Finn-Obert Bentsen ser ikke bort fra at det er en egenskap som også kjennetegner Saltdal som kommune.

– Ja, det tror jeg. Vi er ei trivelig bygd, og jeg har inntrykk av at folk føler seg hjemme her. Dessuten har vi mye natur som er knytta til kommunevåpenet. Jeg synes det er et flott motiv som er valgt. Vi er faktisk den eneste kommunen i Nordland som ikke har endra kommunegrensene etter at formannskapsloven kom i 1837. Det tyder vel på at vi er en robust kommune og at vi står han av.

Finn-Obert Bentsen har lite til overs for at Saltdal skal slå seg sammen med en annen kommune.

– Hvis rammebetingelsene blir lagt til rette for det tror jeg vi fortsatt kan bestå som egen kommune. Det betyr at vi også skal beholde kommunevåpenet vårt, slik vi har det i dag.