NRK Meny
Normal

Ranas gull og grønne skoger

En venstre skrådeling av grønt og gull er Rana sitt kommunevåpen. Som symbol på skogen og mineralene. Som Rana har rikelig av.

Celsa Armeringsstål, rana, mo industripark

INDUSTRI: Vidar Arntsen og klubbleder Lars Frøysa på Celsa Armeringsstål - Arven etter Norsk Jernverk i Mo i Rana.

Foto: Lars Nehru Sand

– Vi er stolt av kommunevåpenet vårt. Med gull og grønne skoger som symbol. Gullfargen symboliserer selvfølgelig mineraler og bergverk. Grønnfargen er symbol for skogene våre, og de verdiene som ligger der, sier Ranas ordfører Kai Henriksen (H).

Et gammelt uttrykk heter at «nord om Rana vokser ikke grana».

Grana har derfor vært og er fortsatt en betydelig ressurs i dette området.

50 år gammelt

Opprinnelsen til Ranas kommunevåpen går 50 år tilbake i tid. Lenge før man i de fleste andre Nordlandskommunene hadde begynt å tenke på hvordan deres kommunevåpen skulle se ut. I 1960 fikk Gunnar Alm oppdraget med å utarbeidet forslag til et nytt kommunevåpen for Mo som by.

Ordfører Kai Henriksen (H) i Rana

Ordfører Kai Henriksen i Rana, med ordførerkjedet.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Forslaget fra Gunnar Alm ble vedtatt av kommunestyret, og da Mo fire år senere ble slått sammen med landkommunen Nord Rana til storkommunen Rana valgte man å beholde kommunevåpenet.

Det bor i underkant av 26.000 innbyggere i Rana, som dermed er Nordlands neste største kommune i innbyggertall etter Bodø. Men i utstrekning er Rana størst med sine 4461 kvadratkilometer, og den fjerde største kommunen i landet vårt etter Finnmarks-kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Bergverk og skogdrift står fortsatt sentralt i Rana, som også kommer til uttrykk i kommunevåpenet.

Nytt kommunevåpen?

Rana kommunevåpen

Rana sitt kommunevåpen.

Selv om infrastrukturen i Rana har endra seg i løpet av disse 50 årene er ordfører Kai Henriksen ikke i tvil om at ranværingen kjenner seg igjen i det som kommunevåpenet symboliserer.

Men hva om Rana blir en del av en framtidig storkommune på Helgeland. Hva da med Rana sitt kommunevåpen, ordfører Kai Henriksen?

– Hvordan det framtidige kommunevåpenet skal se ut får vi bli enig om når den tid kommer. Det vil jo være en sentral sak å diskutere under arbeidet med en ny kommunestruktur. Men å ha et kommunevåpen har helt klart en betydning, sier Henriksen.

Han merket det spesielt da han i fjor deltok på Grunnlovs-jubileet – der alle 400 ordførerne i landet var samlet.

– Der bar alle sitt kommunevåpen, enten på jakkeslaget som merke eller som ordførerkjede. På den måten framsto vi alle med hver vår identitet i form av våre symboler. Og det tror jeg er viktig for oss alle som bor i kommunen vår. At vi har en felles identitet og kjenner vår tilhørighet som kommer til uttrykk i kommunevåpenet, sier ordfører Kai Henriksen.

Havmannen i Mo i Rana

LANDEMERKE: Rana er kjent for industri og vakker natur. Men også den 10 meter høye Havmannen, som er er en del av Skulpturlandskap Nordland.

Foto: Hogne Jakobsen