Hattfjelldal sin hatt

Ei deling av sølv og grønt ved tindesnitt med en enkelt tinde. Det er den offisielle beskrivelsen av Hattfjelldal sitt kommunevåpen, som er en stilisert versjon av fjellet Hatten.

Fjellet Hatten i Hattfjelldal

Fjellet Hatten er motiv til Hattfjelldals kommunevåpen.

Foto: Wikimedia Commons

Avtroppende ordfører, Asgeir Almås, forklarer at det grønne i kommunevåpenet symboliserer næringsgrunnlaget som kommunen henter fra jorda og skogen, og at sølvfargen henspeiler på verdiene som ligger i fjellene.

I årbok for Den Norske Turistforening fra 1935 ble Hatten omtalt på følgende vis:

– Bortom en stor fjellaksel vestom «Kjølen» ligger stortrollets helgedagshatt – fritt, noget skjev og buklet, men for øvrig uten hull og meget verdifull som antikvitet betraktet. Det er Hatten – ellevehundre og åtte og tyve meter høi. Majestetisk i sin ensomhet føler den at den er kongen i sitt rike – skuende ut over sine 22 kvadratmil fjell, og vatn og sine 5 kvadratmil skogland – for kongeriket «Hattfjelldalen» kallet er virkelig 27 kvadratmil stort.

På samisk kalles Hatten for Aarpije, som betyr enke, altså den som står alene. Hatten består av serpentin og olivin, og det er serpentinen som gir fjellet den rustrøde fargen. Rundt 1875 ble det drevet kobber på Hatten, og det finnes fortsatt rester av ei smie ved bergveggen.

Grenser ikke mot havet

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

Asgeir Almås er avtroppende ordfører i Hattfjelldal.

Hattfjelldal er sammen med Grane den eneste kommunen i Nordland som ikke har grense mot havet. Det bor i underkant av 1500 innbyggere i Hattfjelldal, og kommunen har et areal på 2684 kvadratkilometer. Jordbruk og skogbruk utgjør store deler av næringsgrunnlaget, og ifølge avtroppende ordfører Asgeir Almås er Hattfjelldal i stor en sjølberga kommune.

– Vi har mange ressurser, både i landbruket, i skogbruket, i bergverket, og vi har vann og vannkraft, Det gir et godt grunnlag for at vi fortsatt skal være egen kommune, sier Asgeir Almås.

I nord grenser Hattfjelldal mot Hemnes, i vest mot Grane og Vefsn, og i sør mot Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag. Også i Hattfjelldal må folket ta stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing. Ordfører Asgeir Almås er ikke i tvil om svaret.

– Stor betydning

Asgeir Almås er ikke i tvil om at kommunevåpenet har betydning for folk i Hattfjelldal. Som et merke på identitet og tilhørighet.

– Jeg føler at kommunevåpenet er viktig, det er mange som kjenner til kommunevåpenet med Hatten som symbol. Jeg føler meg sikker på at innbyggerne setter pris på kommunevåpenet sitt, sier Asgeir Almås.